Συνέδριο της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. για προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού

367

  

Συνέδριο με τίτλο: «Προστασία συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού – 20 χρόνια Δ.Μ.Π.Σ.» θα διεξαχθεί από τις 20 ως τις 23 Νοεμβρίου 2019, στην Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. , με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. της Πολυτεχνικής του Α.Π.Θ.

«Θα συμμετέχουν 145 εισηγητές/τριες,επιστήμονες που ασχολούνται με την Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, με 84 εισηγήσεις από όλο το εύρος του διεπιστημονικού πεδίου και πολλοί απόφοιτοι από όλα τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Το μεγάλο ενδιαφέρον και η ανέλπιστα μεγάλη συμμετοχή καταδεικνύει το σημαντικό έργο που επιτελεί το Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής  Σχολής του Α.Π.Θ. τα τελευταία 20 χρόνια. Το συνέδριο έχει προκαλέσει πανελλήνιο ενδιαφέρον και θα το παρακολουθήσουν 2 αντίστοιχα μεταπτυχιακά του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Θεματολογία:

  • Επιστημολογία διαχείρισης, διατήρησης, προστασίας και επέμβασης
  • Κοινωνικές, ιδεολογικές, πολιτικές και οικονομικές παράμετροι διαχείρισης
  • Ανάλυση και Τεκμηρίωση
  • Μορφολογία και τυπολογία. Ζητήματα ένταξης νέων χρήσεων
  • Περιβάλλον των μνημείων, ιστορικά σύνολα και τόποι. Ζητήματα ένταξης
  • Ιστορικά δομικά συστήματα. Βέλτιστες επεμβάσεις
  • Καινοτόμες τεχνολογίες και υπολογιστικές μέθοδοι επέμβασης
  • Διεπιστημονική εκπαίδευση και εξειδίκευση
  • Καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές στη προστασία και αποκατάσταση μνημείων και συνόλων
  • Παραδείγματα νέων τάσεων σχεδιασμού.

Πληροφορίες: 20prosynapo.web.auth.gr