Συνδρομή της ΔΧΣ σε ερωτήματα χωροταξικής νομοθεσίας

386

  

_ypeka
Συνδρομή της ΔΧΣ σε ερωτήματα χωροταξικής νομοθεσίας στη θεματική ενότητα «Ενημέρωση Υπηρεσιών Δόμησης και Δ/νσεων ΠΕΧΩΣΧ» του ιστοτόπου του ΥΠΑΠΕΝ.