Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών (ΦΕΚ)

301

  

Σε ισχύ βρίσκεται πλέον η τροποποίηση της  οικ. 175275/22.05.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1927) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων», μετά από τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.

Περισσότερα εδώ.