Σχεδιάζονται έργα έως 7 δισ. με ΣΔΙΤ

122

  

Ικανοποιητικές επιδόσεις στα έργα με σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτών επενδυτών, καθώς έχουν ολοκληρωθεί 14 συμβάσεις 822 εκατ. ευρώ έως και το 2019. Ποια έργα βρίσκονται υπό συζήτηση για την επόμενη 5ετία.

 

Σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη την επόμενη πενταετία θα έχουν τα έργα που προωθούνται με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς βρίσκονται σε διαδικασία σχεδιασμού έργα συνολικού προϋπολογισμού 5 – 7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με έκθεση του Δημήτρη Τζανιδάκη, Οικονομολόγου-Πολιτικού Αναλυτή για το «Δίκτυο για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη», τα έργα αυτά που βρίσκονται ακόμα σε αρχικές συζητήσεις. Πρόκειται για εγγειοβελτιωτικά έργα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έργα οδικών υποδομών, ηλεκτρονικά εισιτήρια σε μουσεία, έργα ψηφιακών υποδομών, εκπαίδευσης, ενεργειακής εξοικονόμησης.

Υπό συζήτηση βρίσκονται, επίσης, δύο έργα για διαχείριση απορριμάτων στην Αττική, φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων και έργα πυροσβεστικών σταθμών και επιχειρησιακών κέντρων ανά περιφέρεια, το σύστημα επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και δύο έργα για 30 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία.

Έως τον Δεκέμβριο του 2020, είχαν εγκριθεί 18 νέα έργα ΣΔΙΤ, συνολικής αξίας 2,73 δισ. ευρώ, σε τομείς όπως έργα Ευρυζωνικότητας, οδικοί άξονες, συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ στις 15 Ιανουαρίου του 2021 εγκρίθηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή τρία νέα έργα ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού 477 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά αφορούν:

  1. Σχεδιασμό, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία 17 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  2. Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των παγίων του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ)
  3. Ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

Στις 29 Ιανουαρίου υπεγράφη η έναρξη της σύμβασης ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου, ύψους 150 εκ. ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το μεγαλύτερο του είδους στη χώρα και σε 10 μήνες θα καλύψει πέντε περιφερειακές ενότητες (Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία, Λακωνία).

Έβδομη στην Ευρώπη η Ελλάδα

Την περίοδο 2013 – 2017, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Ελλάδα έρχεται στην 7η θέση σε αριθμό έργων ΣΔΙΤ. Σύμφωνα με την ανασκόπηση της ΕΤΕπ για την ευρωπαϊκή αγορά, το 2018 το συνολικό κόστος των έργων ΣΔΙΤ ανήλθε στα 14.3 δισ. και το 2019 στα 9.8 δισ.

Τα έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη

ΣΔΙΤ

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους πραγματοποιούνται έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη, είναι οι Μεταφορές, η Εκπαίδευση, η Υγεία και το Περιβάλλον. Η συνολική αξία των συμβάσεων 5ετίας είναι 72,7 δισ. ευρώ και το 85% εξ’ αυτών, αφορά έργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας.

Η Ελλάδα σε μία δεκαετία, δηλαδή από το 2009 έως και το 2019, ολοκλήρωσε 14 Συμβάσεις ΣΔΙΤ, αξίας 822 εκ. ευρώ στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, τα ευρυζωνικά δίκτυα, τις σχολικές υποδομές και το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες Αθηνών.

sdit

Τα κυριότερα έργα από αυτά ήταν:

  • Τηλεματική Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής

Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών των μέσων για τις Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ και τη διαχείριση του στόλου για περίοδο 12 ετών. Τον Ιούνιο του 2014 υπεγράφη Σύμβαση έργου μεταξύ του ΟΑΣΑ ΑΕ και Αναδόχου «Intrasoft International – Intrakat» με συνολικό προϋπολογισμό 19.4 εκατομμύρια ευρώ. Διατίθεται και εφαρμογή τηλεματικής του ΟΑΣΑ για Android. Ο τύπος του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας»

  • Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής

Το έργο αφορά την υλοποίηση αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο) και υπηρεσίες διαχείρισης κομίστρου ομίλου ΟΑΣΑ για περίοδο 12 ετών. Υπογράφτηκε το 2014 με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – LG CNS CO και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 69.8 εκατομμύρια Ευρώ. Ο τύπος του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα έσοδα Μαρτίου – Απριλίου 2018 είναι 4,5 εκ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2017

  • Έργα Σχολικών Υποδομών

Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και ολοκληρωμένη τεχνική διαχείριση σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα τον Απρίλιο του 2014 υπεγράφη έργο για δεκατέσσερις (14) σχολικές μονάδες συνολικού προϋπολογισμού 58 εκατομμύρια ευρώ με Αναθέτουσα Αρχή τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και Ανάδοχο την ΑΤΕΣΕ Α.Ε. – ΔΟΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ. Τον Μάιο του 2014 υπεγράφη από την ίδια Αναθέτουσα Αρχή έργο για δέκα (10) σχολικές μονάδες στην Αττική με συνολικό προυπολογισμό 52 εκ. ευρώ. Ο τύπος του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας».

  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων

Αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία των υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμάτων. Ο τύπος του έργου είναι «Πληρωμές διαθεσιμότητας». Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2015 Σύμβαση έργου με Αναθέτουσα Αρχή την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και ανάδοχο τον ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ. Η ετήσια δυναμικότητα φτάνει τους 120 χιλιάδες τόνους, για περίοδο 27 ετών.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Σέρρες τον Ιούνιο του 2017 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ ΦΟΔΣΑ με Ανάδοχο: ARCHIRODON – INTRAKAT – ENVITEC και προϋπολογισμό ύψους 36 εκατ. ευρώ. Η ετήσια δυναμικότητα αγγίζει τους 63 χιλιάδες τόνους, με περίοδο 25 ετών. Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 2017 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και προϋπολογισμό ύψους 52 εκατ. ευρώ. Η ετήσια δυναμικότητα αγγίζει τους 105 χιλιάδες τόνους, με περίοδο 27 ετών.

businessdaily.gr