Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών: Ελλιπή τα μέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια

83

  

Έντονη ανησυχία για τα πρόσφατα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα εκφράζει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), κάνοντας λόγο για ελλιπή μέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Συλλόγου, με αφορμή τα πρόσφατα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και ειδικά στα 4 από τα 8 που συνέβησαν σε εργοτάξια εντός του 2020, η αύξηση των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων επιβάλλει περαιτέρω εντατικοποίηση των προσπαθειών και προώθηση δράσεων για καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας, από όλους τους εμπλεκόμενους οργανωμένους φορείς και επαγγελματικούς συνδέσμους.
Παράλληλα, σημειώνει, επιβάλλεται όπως το Κράτος αυξήσει την εποπτεία για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και για τη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Ο ΣΠΟΛΜΗΚ καλεί τα μέλη του, οι οποίοι ως οι επιστήμονες επαγγελματίες στο κατασκευαστικό τομέα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή λύσεων και λήψη αποφάσεων, να θέτουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας ψηλά στις προτεραιότητες τους και να εφαρμόζουν τις αρχές πρόληψης σε κάθε ενέργεια και απόφασή τους.
Επίσης, καλεί δημόσιους λειτουργούς, μελετητές, εργολάβους, υπεργολάβους και αυτοεργοδοτούμενους, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να υιοθετήσουν τη νέα στρατηγική προσέγγισης της πρόληψης που ενσωματώνει τις τρεις διαστάσεις της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας σε όλα τα επίπεδα της εργασίας με την εφαρμογή των 7 Χρυσών Κανόνων, που επεξηγούνται στην επίσημη σελίδα της εκστρατείας: http://visionzero.global/sites/default/files/2019-06/WEB-3176-AISS-VisionZero-BrochureGrec-20190528.pdf.
Οι 7 κανόνες είναι: Πρώτο, να αναλαμβάνεις την ηγεσία- απέδειξε τη δέσμευσή σου. Δεύτερο, επισήμανε τους κινδύνους- έλεγξε τους κινδύνους. Τρίτο, καθόρισε στόχους- ανέπτυξε προγράμματα. Τέταρτο, εξασφάλισε ένα ασφαλές και υγιές σύστημα- να έχεις καλή οργάνωση. Πέμπτο, εξασφάλισε υγεία και ασφάλεια στα μηχανήματα, στον εξοπλισμό και στους χώρους εργασίας. Εκτο, βελτίωσε τα επαγγελματικά προσόντα- ανέπτυξε τις ικανότητες και έβδομο, επένδυσε στους ανθρώπους- δώσε κίνητρα με τη δική σου συμμετοχή.