Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ΣΕΒΠΗ και ΤΕΕ/ΤΑΚ

128

  

Με κύριο στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ο ΣΕΒΠΗ και το TEE/ΤΑΚ συμφώνησαν σε μεταξύ τους συνεργασία.

Σήμερα, Δευτέρα 6.12.2021, στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (ΣΕΒΠΗ), στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ( TEE/ΤΑΚ) και ο ΣΕΒΠΗ, λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους σκοπούς και στόχους των δύο φορέων, συμφώνησαν σε μεταξύ τους συνεργασία, υπογράφοντας Σύμφωνο  Συνεργασίας.

 

Το Σύμφωνο Συνεργασίας, μια πρωτοβουλία του Προέδρου του ΤΕΕ ΤΑΚ, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών, την καινοτόμο εξωστρεφή  επιχειρηματικότητα των μελών των δύο φορέων, καθώς και την ασφαλή και επωφελή προσαρμογή στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Κύρια Στόχευση του Συμφώνου αποτελεί η ανάπτυξη της ψηφιακής εξυγίανσης, της κυκλικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, η μεταποιητική καινοτομία και η έξυπνη διαχείριση εμπορευμάτων.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΠΗ,  Ελευθέριο Αντωνακάκη και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Μιχαήλ Χωραφά ,  παρουσία των μελών του ΔΣ ΣΕΒΠΗ, Ελευθέριου Νιταδώρου (Αντιπροέδρου ) , Σάββα Καθέρη ( Γενικού Γραμματέα) ,  Τζίνας Τσαντρίζου (Υπεύθυνη Εξωστρέφειας και των Νικολάου Βασιλάκη (Επιμελητή της μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ) και Αριστοτέλη  Τσεκούρα (Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΚ).