Τα βήματα για την αξιοποίηση της γεωθερμίας στη Στερεά

283

  

Στην αξιοποίηση της γεωθερμίας στοχεύει η πρόσφατη προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Στόχος αυτής της συμφωνίας είναι η καλύτερη αξιοποίηση όλων των γεωθερμικών πεδίων της περιοχής, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση του κόστους ενέργειας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Επίσης, η σύμβαση προβλέπει μία δέσμη ενεργειών για την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας της Φθιώτιδας.

Ο φιλόδοξος αυτός σχεδιασμός αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της περιφέρειας για πιθανές επενδύσεις σε όλο το γεωθερμικό δυναμικό της Στερεάς, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις ευεργετικές επιπτώσεις της αειφόρου ανάπτυξης σε πολλούς τομείς της τοπικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, οι βασικοί άξονες εστιάζονται στα εξής σημεία:

  • Την περιγραφή και την αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
  • Τις δυνατότητες εκμίσθωσης και αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
  • Την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας δυνατών επενδύσεων

Τρόποι αξιοποίησης των πόρων

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Καραΐσκο, αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, η οικονομική σπουδαιότητα της γεωθερμικής ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντική: «Το γεωθερμικό πεδίο της Φθιώτιδας, και ειδικότερα της λεκάνης του Σπερχειού, έχει εντοπιστεί και από παλαιότερες μελέτες του ΙΓΜΕ στην περιοχή της Δαμάστας και της Ανθήλης, αλλά και με την ανάθεση από το κράτος πριν από μερικά χρόνια στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ της μελέτης του γεωθερμικού πεδίου της κοιλάδας του Σπερχειού.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την πιστοποίηση του βαθμού της Ενθαλπίας, (δηλαδή, της θερμοκρασίας της ενέργειας), αλλά και των λοιπών χαρακτηριστικών, όπως του βάθους του γεωθερμικού πεδίου και του είδους του (δηλαδή, αν είναι νερό ή ατμός), θα πρέπει να μας απασχολήσει με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσουμε αυτόν τον πλουτοπαραγωγικό πόρο.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κατανοώντας τις δυνατότητες της χρήσης και αξιοποίησης της γεωθερμίας και τις ευεργετικές επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της οικονομικής ανάπτυξης της Φθιώτιδας, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τον εθνικό μας φορέα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι το ΚΑΠΕ, το οποίο, στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, και μέσα από το εμπειρότατο στελεχιακό του δυναμικό, θα αξιολογήσει τις επενδυτικές δυνατότητες που μπορεί να προκύψουν από την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου».

Έμφαση στη γεωργία

Στον τομέα της γεωργίας, δίνεται έμφαση στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής. Η τεχνολογία σε αυτόν τον τομέα έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και ειδικά στις υδροπονικές καλλιέργειες με ανοιχτά ή κλειστά κυκλώματα. Ήδη, στην περιοχή, παραγωγοί θερμοκηπιακών καλλιεργειών κάνουν χρήση της γεωθερμίας για την παραγωγή κηπευτικών και μανιταριών. Η αξιοποίηση της γεωθερμίας, η οποία αυτήν τη στιγμή παραμένει ανεκμετάλλευτη, ανοίγει καινούργιους δρόμους στην αγροτική ανάπτυξη και στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γεωθερμία μπορεί να συμβάλει, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της, σε ποικίλες δραστηριότητες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της τηλεθέρμανσης οικισμών. Σε κάθε περίπτωση, η γεωθερμία μπορεί να υποστηρίξει ενεργειακά τη συνολικότερη οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς αποτελεί μια φτηνή ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή. Την ίδια στιγμή, μέσω της τηλεθέρμανσης, μειώνει το κόστος ζωής και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

 

ypaithros.gr