ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας: Απαιτείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντισεισμικού ελέγχου σχολικών και δημοσίων κτιρίων

208

  

Επιστολή προς όλους τους Δημάρχους του Ν. Αιτωλοακαρνανίας απέστειλε o Πρόεδρος του  Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ κ. Λίνος Μπλέτσας ενόψει της νέας περιόδου, προτρέποντας τους προς την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ελέγχου όλων των σχολικών και δημοσίων κτιρίων, όσον αφορά την αντισεισμική τους επάρκεια, την πυροπροστασία κ.α.

Στην επιστολή αναφέρεται αναλυτικά:

Με την ευκαιρία έναρξης της σχολικής χρονιάς το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προτρέπει όλους τους Δήμους του Νομού να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου όλων των σχολικών και δημοσίων κτιρίων όσον αφορά την αντισεισμική τους επάρκεια, την πυροπροστασία αλλά και την επικινδυνότητα του εξοπλισμού αλλά και των εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στα νηπιαγωγεία τα οποία από φέτος θα φιλοξενούν αυξημένο αριθμό νηπίων εξαιτίας της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και τα οποία στερούνται στην πλειοψηφία τους ικανών κτιριακών δομών και εξοπλισμού.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας δια των μηχανικών μελών του μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά τις αρμόδιες υπηρεσίες προς το σκοπό αυτό.

Τέλος ενόψει της χειμερινής περιόδου συστήνουμε την εγρήγορση των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολιτικής Προστασίας στη λήψη μέτρων για την αποφυγή πλημμυρικών και άλλων ακραίων φαινομένων.

Με εκτίμηση

Για την Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Ο Πρόεδρος

Μπλέτσας Στυλιανός