ΤΕΕ: εκτός λειτουργίας το γραφείο υποστήριξης για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών (αυθαίρετα)

228

  

Το Γραφείο υποστήριξης των Μηχανικών για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών (αυθαίρετα) δεν θα λειτουργήσει για το κοινό την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019.

ΤΕΕ