ΤΕΕ Κ/Δ Θεσσαλίας: Εργαλείο για την τοπική οικονομία η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

363

  

«Για πρώτη φορά θα αποκτήσουμε πραγματική εικόνα για το δομημένο περιβάλλον στη χώρα μας, με ακριβή και σωστή αποτύπωση του κτιριακού αποθέματος και της ακίνητης περιουσίας των πολιτών», σημειώνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου, με αφορμή τη διαδικασία για την απόκτηση ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία γίνεται υποχρεωτική από την ερχόμενη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου συγκεντρώνει σε ένα «σημείο» όλες τις πληροφορίες για την πραγματική κατάσταση των κτιρίων. Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, το εγχείρημα αποτελεί πάγια επιδίωξη του τεχνικού κόσμου της χώρας και του ΤΕΕ για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Να σημειωθεί πως η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας ανατέθηκε στο ΤΕΕ με σχετική Υπουργική Απόφαση τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ τέθηκε σε πλήρη λειτουργία από την αρχή του τρέχοντος έτους. Για τη διευκόλυνση των μηχανικών, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές ενημερωτικές παρουσιάσεις από το Τεχνικό Επιμελητήριο, ενώ είναι διαθέσιμο και σχετικό αναλυτικό εγχειρίδιο, προκειμένου οι επαγγελματίες του κλάδου να εξοικειωθούν με τη νέα πλατφόρμα.

Στην πράξη, για τους πολίτες, αυτό σημαίνει ότι από την ερχόμενη Δευτέρα, σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει «Πιστοποιητικό Πληρότητας», το οποίο αποδεικνύει την καταχώριση των στοιχείων που απαιτούνται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο. Το ίδιο Πιστοποιητικό Πληρότητας θα πρέπει να εκδίδεται για κάθε νέα οικοδομή.

Οι πολίτες θα πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιώτη διπλωματούχο μηχανικό, ώστε σε συνεργασία μαζί του να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά-έγγραφα (άδεια, κατόψεις, τυχόν νομιμοποιήσεις). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να ανατεθεί στον μηχανικό η όποια αποτύπωση, νομιμοποίηση. Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώριση στο σύστημα, τότε εκδίδεται το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου. Πέραν ενός παραβόλου αξίας 20 ευρώ για την έκδοση εκάστου πιστοποιητικού, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να υπολογίσουν και την αμοιβή του μηχανικού για όλα τα παραπάνω.

ert.gr