ΤΕΕ Μαγνησίας: Όχι στην κατάργηση της Κτηματικής Υπηρεσίας

207

  

teeΤην αντίθεσή του στην κατάργηση των κατά τόπους Κτηματικών Υπηρεσιών εκφράζει το ΤΕΕ Μαγνησίας με επιστολή που απηύθυνε η Διοικούσα Επιτροπή προς τον Υπουργό Οικονομικών και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου και κοινοποιείται στους βουλευτές του Νομού.

Όπως αναφέρει το ΤΕΕ «οι Κτηματικές Υπηρεσίες θα πρέπει να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας τους ως αυτοτελείς οργανικές μονάδες στη έδρα του κάθε νομού, με αποκλειστική ευθύνη για τα θέματα της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Παράλληλα να ενισχυθούν οι υπηρεσίες με διπλωματούχους μηχανικούς, ώστε να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος φόρτος εργασίας που υφίστανται, λόγω των πολλών και διαφορετικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν.
Τέλος να υπάρξει κωδικοποίηση της νομοθεσίας, αλλά και συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού που καλείται να χειριστεί πολύπλοκες υποθέσεις.

Στη επιστολή της Δ.Ε. που υπογράφεται από την πρόεδρο του κ. Νάνσυ Καπούλα και τη Γ.Γ. κ. Ευτυχία Αντωνίου αναλύονται και οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται επιβεβλημένο να διατηρηθούν οι Κτηματικές Υπηρεσίες τις έδρες των Νομών.
Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής: «Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 111, Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Α’ 178/29-8-14) το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 29 Οκτωβρίου 2014, αλλάζει εντελώς η διάρθρωση των υπηρεσιών της Δημόσιας Περιουσίας. Οι Κτηματικές Υπηρεσίες πρακτικά καταργούνται και σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Προεδρικού Διατάγματος δημιουργούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας και τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας.

Με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου, αντί για μία Κτηματική Υπηρεσία στην έδρα κάθε νομού θα λειτουργούν μόλις 7 Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αυτή η μορφή οργανικής μονάδας θα έχει ουσιαστικά στην αρμοδιότητα και ευθύνη της όλα τα αντικείμενα της Δημόσιας Περιουσίας για ολόκληρη την γεωγραφική έκταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχίας) οι Κτηματικές Υπηρεσίες ουσιαστικά καταργούνται, αφού μετονομάζονται και υποβιβάζονται σε Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (46 στο σύνολο της επικράτειας) υπαγόμενα στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας. Τα θέματα της χωρικής τους αρμοδιότητας μεταφέρονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση και ουσιαστικά για κάθε υπόθεση που προκύπτει θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Η νέα διάρθρωση της Δημόσιας Περιουσίας αποτελεί ξεκάθαρα, υποβάθμιση της προστασίας της Δημόσιας περιουσίας, είναι τελείως συγκεντρωτική και ήδη δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, μεγάλη γραφειοκρατία και επιβράδυνση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του νέου οργανισμού η διαδικασία πρωτοκόλλησης ενός εγγράφου έχει εξελιχθεί σε τεράστιο γραφειοκρατικό θέμα, καθώς:

• Για κάθε εισερχόμενο έγγραφο στο Αυτοτελές Γραφείο (Α.Γ.) προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Περιφερειακή Διεύθυνση (Π.Δ.) προκειμένου να δοθεί ένας αριθμός πρωτοκόλλου.

• Στη συνέχεια δίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του Α. Γ. και αφού περαστούν και τα δύο στο βιβλίο Πρωτοκόλλου του Α. Γ. αποστέλλεται το έγγραφο συμπληρωμένο με FAX, στην Π.Δ.

• Ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης χρεώνει το έγγραφο στον τμηματάρχη του αρμόδιου τμήματος και στη συνέχεια ο τμηματάρχης το χρεώνει στο αυτοτελές γραφείο, πολλές φορές χωρίς οδηγίες καθώς δεν γνωρίζει, ούτε την υπόθεση ούτε τον υπάλληλο που την χειριζόταν.

Αντιλαμβάνεστε δε, το τι συμβαίνει όταν πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν καθορισμό αιγιαλού, καταπατήσεις δημόσιας περιουσίας, και τόσα άλλα θέματα που άπτονται του αντικειμένου της συγκεκριμένης νευραλγικής υπηρεσίας».

 

Πηγή: myvolos.net