Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΤΕΕ: Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως...

ΤΕΕ: Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές

Εκδόθηκε ο ν. 5007 (A’ 241/23.12.2022), όπου το άρθρο 110  τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4759/2020, ως προς τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως προέγκρισης ή έγγραφης βεβαίωσης. Ειδικότερα, εάν έως και την 9η/12/2022 υποβλήθηκε:

α) βεβαίωση όρων δόμησης των κατηγοριών 1 ή 2, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για προέγκριση ή έκδοση οικοδομικής άδειας μέχρι και την 30η/09/2023

β) προέγκριση, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας μέχρι και την 30η/09/2023.

RELATED ARTICLES