Τελευταία ευκαιρία διόρθωσης λαθών που «φουσκώνουν» τον ΕΝΦΙΑ

205

  

Eντός των επομένων ημερών θα ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη για να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις στο Ε9 και να αποφύγουν οι φορολογούμενοι αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις στον φόρο. Ποια είναι τα συνηθισμένα λάθη.

Θέμα ημερών είναι να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη στην ΑΑΔΕ για τη διόρθωση λαθών και παραλείψεων στη δήλωση Ε9 που «φουσκώνουν» το ποσό του ΕΝΦΙΑ που καλούνται να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι αρχής γενομένης από την καταβολή δύο δόσεων μαζί στο τέλος Οκτωβρίου. Η δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων παραδοσιακά δίνεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων πριν ξεκινήσει η πληρωμή του φόρου.

Οι φορολογούμενοι που θα διαπιστώσουν ότι έχουν αναγράψει στο Ε9 λανθασμένα η ελλιπή στοιχεία και πληροφορίες για την ταυτότητα των ακινήτων τους που επηρεάζουν τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας τους και συνεπώς τον ΕΝΦΙΑ μπορούν εκ των υστέρων να προχωρήσουν σε διορθώσεις υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση Ε9 μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στον λογαριασμό τους στο Taxisnet.

Όποιος έχει λάθη ή παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση ενός ή περισσότερων από τα έντυπα Ε9 που υπέβαλε για τα έτη 2010-2020 έχει το δικαίωμα να μπει στην εφαρμογή «Ε9 Περιουσιολόγιο» και να επιλέξει το έτος για το οποίο θέλει να υποβάλει τη νέα διορθωτική δήλωση. Αν επιλέξει να διορθώσει στοιχεία δηλώσεων Ε9 ενός ή περισσότερων ετών της περιόδου μετά το 2010 οι όποιες αλλαγές επιφέρει στην εικόνα της περιουσιακής κατάστασης θα μπορούν να μεταφερθούν και στα Ε9 των επόμενων ετών, οπότε θα μεταβληθεί η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου του 2020 και με βάση την οποία υπολογίστηκε ο φετινός ΕΝΦΙΑ.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των τροποποιητικών δηλώσεων που μπορούν να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για ένα ή περισσότερα από τα έτη της περιόδου 2010-2020 ενώ δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή όπως προκύπτει από νομοθετική ρύθμιση που ισχύει από το 2019.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σε περίπτωση που από τις αλλαγές προκύπτει αύξηση του οφειλόμενου φόρου ή μείωση του έως και 300 ευρώ. Αν μετά τις μεταβολές υπάρχει μείωση φόρου πάνω από 300 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Taxisnet να προσκομίσει στην εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβόλαια κ.α) προκειμένου να ελεγχθούν και να ολοκληρωθεί η νέα εκκαθάριση.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στο Ε9 που αυξάνει το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ αφορά τα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων. Υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία επί ακινήτων και στο Ε9 δεν δήλωσαν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα, αναγράφοντας τον κωδικό 1 αντί των κωδικών 2 ή 3 στις σχετικές στήλες του Ε9 ή παραλείποντας να αναγράψουν κάποιον κωδικό στις συγκεκριμένες στήλες. Έτσι  κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίστηκε η έκπτωση επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου που προβλέπεται σε περίπτωση ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή, καθώς θεωρήθηκε αυτόματα ότι ο φορολογούμενος έχει την πλήρη κυριότητα. Για να διορθωθεί το λάθος θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική-διορθωτική δήλωση Ε9 και να ξαναδηλωθούν τα στοιχεία του ακινήτου, με ορθή συμπλήρωση της στήλης που αφορά στο εμπράγματο δικαίωμα.

Ένα ακόμη συνηθισμένο λάθος η παράλειψη που βγάζει έξτρα φόρο έχει να κάνει με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Αν δεν συμπληρωθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί στο Ε9 το μηχανογραφικό σύστημα της ΑΑΔΕ θεωρεί ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 100%, δηλαδή ότι το ακίνητο ανήκει στον φορολογούμενο οπότε καταλογίζει σε αυτόν ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στο ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή για να διαγραφεί ο επιπλέον φόρος θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε9 και να δηλωθεί ξανά το ίδιο ακίνητο με συμπληρωμένο το σωστό ποσοστό συνιδιοκτησίας στην αντίστοιχη στήλη (στη στήλη 16 του πίνακα 1 αν πρόκειται για κτίσμα, στη στήλη 19 του πίνακα 1 αν πρόκειται για οικόπεδο εντός σχεδίου ή στη στήλη 20 του πίνακα 2 αν πρόκειται για εδαφική έκταση εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού).

Επίσης τροποιητικές δηλώσεις για να σβήσουν άδικες χρεώσεις θα πρέπει να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι που διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις σε 5 ακόμη βασικά πεδία του Ε9 που είναι:

  • Οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι. Σημειώνεται ότι σε άλλη στήλη αναγράφεται η καθαρή επιφάνεια των κύριων χώρων και σε άλλη οι βοηθητικοί χώροι για τους οποίους ο φόρος ανά τετραγωνικό μέτρο υπολογίζεται με έκπτωση 90% σε σχέση με τον φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης.
  • Η ηλικία και ο όροφος. Όσον αφορά στην ηλικία του ακινήτου πρέπει να αναγραφεί το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας του και όχι το έτος αποπεράτωσης του ενώ στη περίπτωση πολυκατοικίας θα πρέπει να δηλωθεί ο όροφος που βρίσκεται το διαμέρισμα και ο οποίος επηρεάζει σημαντικά το ύψος του φόρου. Στην περίπτωση μεζονέτας, ως όροφος θα πρέπει να δηλωθεί ο υψηλότερος όροφός της.
  • Απόσταση από τη θάλασσα. Για λανθασμένη αναγραφή απόστασης αγροτεμαχίου από τη θάλασσα και συγκεκριμένα για μικρότερη των 800 μέτρων υπάρχει προσαύξηση στον ΕΝΦΙΑ.
  • Ημιτελή και κενά κτίσματα. Στα κτίσματα αυτά τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με έκπτωση 60%
  • Κτίσματα εντός αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση που μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υφίσταται κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος του αγροτεμαχίου πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 5. Αν όμως το κτίσμα δεν είναι κατοικία αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή επαγγελματική στέγη ο φόρος δεν αυξάνεται.