Τελική φάση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Κέντρο της Αθήνας

334

  

_ypekaΣτο πλαίσιο της διαδικασίας θεσμοθέτησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠστο Κέντρο της Αθήνας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, ανταποκρινόμενος στο συντονιστικό ρόλο του Υπουργείου, απέστειλε στους δεκαπέντε (15) συναρμόδιους Υπουργούς το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) όπως αυτό προτάθηκε από το Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης για την οριστικοποίησή της.
Στην επιστολή του ο Υπουργός ΠΕΚΑ επισημαίνει ότι, η κοινή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας μέσω της θεσμοθέτησης του ΣΟΑΠ βρίσκεται στην τελική φάση και μέσα στον επόμενο μήνα θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η διαμόρφωση της ΚΥΑ που θα περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο αφενός την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανατροπή της υποβάθμισης, αφετέρου δε, την ανάδειξη της σημαντικής ταυτότητας του ευρύτερου κέντρου της Πρωτεύουσας.
Για τον λόγο αυτό, ο κ. Μανιάτης απέστειλε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων με το σχέδιο της ΚΥΑ προκειμένου οι συναρμόδιοι Υπουργοί να προβούν σε παρατηρήσεις έως τις 15/06/2014.
Αναφερόμενος στο θέμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε:
«Μετά τις συντονισμένες ενέργειες του ΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού Αθήνας και του Δήμου Αθηναίων, η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας μέσω της θεσμοθέτησης ενός ΣΟΑΠ, έχει περάσει σε ένα κρίσιμο στάδιο.
Φιλοδοξούμε, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, μέσα στον επόμενο μήνα να οριστικοποιηθεί η διαμόρφωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανατροπή της υποβάθμισης και θα δεσμεύει τις Υπηρεσίες ως προς τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις.Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάδειξη της πραγματικής και σημαντικής ταυτότητας του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας.»
Επισυνάπτονται :
 
α.   Το σχέδιο ΚΥΑ που προτάθηκε από τον Δήμο Αθηναίων http://goo.gl/uW87rc
β.   Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης ΣΟΑΠ http://goo.gl/RZSQKn  
ypeka.gr