Την άμεση υλοποίηση τεσσάρων προτάσεων για το ασφαλιστικό ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ,ώστε να μη βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας χιλιάδες μηχανικοί

332

  

Να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον εξορθολογισμό των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών, που καλούνται να καταβάλλουν οι Έλληνες μηχανικοί βάσει του νέου νόμου, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης, σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΕΤΑΑ του έτους 2016, ζητά μεταξύ άλλων -με επιστολή προς τον αρμόδιο υφυπουργό, Αναστάσιο Πετρόπουλο- το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Στην επιστολή προς τον υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία κοινοποιείται στον υπουργό Υποδομών Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, καθώς και στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου, η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά ακόμη τα εξής:

-Οι μηχανικοί που δεν έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΑΑ του έτους 2016 και θα κάνουν χρήση της προτεινόμενης δυνατότητας, να διατηρήσουν ενεργές τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στις οποίες είχαν υπαχθεί προ της 1/1/2017.

-Την άμεση επιπλέον ενίσχυση της περιουσία του ΤΜΕΔΕ όπως προβλέπει η οικονομική μελέτη που έχει εκπονηθεί από το ΤΣΜΕΔΕ.

Οι κινήσεις αυτές θεωρούνται απολύτως απαραίτητες και επείγουσες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις υπηρεσίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου για το ασφαλιστικό (Ν. 4387/2016) και η συνακόλουθη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, συνοδεύεται από την κατακόρυφη αύξηση των μηχανικών μελών του, που παύουν την άσκηση του επαγγέλματος τους και διαγράφονται από το ΤΕΕ, παρότι βρίσκονται και σε παραγωγική ηλικία.

Διαπιστώνεται επίσης, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών που είναι ακόμα ενεργοί επαγγελματίες, στερούνται ουσιαστικά τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος τους, διότι από 1/1/2017 δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, λόγω της αδυναμίας εμπρόθεσμης πληρωμής των εισφορών στο ΕΤΑΑ του έτους 2016. Το γεγονός αυτό έχει επιπρόσθετα αποτέλεσμα, για τους συναδέλφους, αυτής της κατηγορίας, που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίοι εκπίπτουν πλέον της ρύθμισης.

Το ασφυκτικό περιβάλλον άσκησης του επαγγέλματος και η ανασφάλεια, ειδικά των μηχανικών εργοληπτών δημοσίων έργων και μελετών, επιδεινώνεται περαιτέρω με τις ρυθμίσεις που αφορούν την μεταβίβαση τμήματος της περιουσίας του τέως Τομέα ΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Είναι προφανές ότι η περιουσία που μεταφέρεται αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος της περιουσίας που απαιτούν οι λειτουργικές ανάγκες του ταμείου με αποτέλεσμα, σύντομα το ταμείο να αδυνατεί να ανταποκριθεί στην έκδοση εγγυητικών επιστολών και στην πιστοδοσία των μελών του.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η πολιτεία θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα που να δρομολογούν την ανατροπή της κατάστασης που διαμορφώνεται. Η άμεση υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων θα δώσει, έστω και βραχυπρόθεσμα, κάποιες προοπτικές βιωσιμότητας στους μηχανικούς που εξακολουθούν να ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην χώρα μας, παρά τις αντιξοότητες.

Για τον παραπάνω λόγο , το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τον αρμόδιο υφυπουργό να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις και να προβείτε σε όλες στις απαραίτητες ενέργειες στην κατεύθυνση της άμεσης υλοποίησης των προτάσεών του.

TEE/TKM