Την εκκένωση του κτιρίου του Κτηματολογίου Ρόδου εισηγείται η Πολεοδομία

86

  

Την εκκένωση του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το Κτηματολόγιο Ρόδου εισηγείται με νέα, με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 2021, έκθεση αυτοψίας, επιτροπή που συστάθηκε σε επίπεδο Πολεοδομίας του Δήμου Ρόδου!

Η έκθεση που υπογράφεται από τους κ.κ. Περνάρη Γεώργιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αναπληρωτή Δ/ντης Υ.Δ.Ο.Μ., Γιαννόπουλο Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Εκτέλεσης ‘Εργων της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και Αναστάσιο Φωτίου, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Τμήματος Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και απεστάλη αρμοδίως αναμένεται να προκαλέσει εξελίξεις.

Το περιεχόμενο της έχει ως εξής:
«Εχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 2/4712/29-1-2021 έγγραφο του Δήμου Ρόδου, πραγματοποιήσαμε αυτοψία στο κτήριο που στεγάζεται το Κτηματολόγιο Ρόδου και διαπιστώσαμε τα κάτωθι:
1. Την ύπαρξη ρωγμής στο μέσο δοκού στην αίθουσα του αρχείου, η οποία δεν επιτρέπει να βεβαιώσουμε την επάρκεια του στοιχείου και κατά συνέπεια την ασφάλεια του φορέα.
2. Την ύπαρξη ανεπαρκούς μόνωσης στην οροφή του κτηρίου, που επιτρέπει την εισροή υδάτων, η οποία οδηγεί στην διάβρωση και στην αποκόλληση επιχρισμάτων και πτώση τους.
3. Την ύπαρξη ανεπαρκούς συντήρησης των εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων, που επιτρέπει την εισροή υδάτων, η οποία οδηγεί στην αποκόλληση τμημάτων σοβάδων και πτώση τους.
4. Την ύπαρξη οπών στις τοιχοποιίες, από την τοποθέτηση παλαιότερων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (κλιματιστικά από την οροφή προς τα γραφεία, με εξωτερικές σωληνώσεις), που επιτρέπουν περαιτέρω και εκτεταμένη εισροή υδάτων, τα οποία οδηγούν στην αποκόλληση τμημάτων σοβάδων και πτώση τους, με σαφή κίνδυνο για τους εργαζόμενους και χρήστες αυτού, τέτοιων που σε καμία περίπτωση δεν μας επιτρέπει να βεβαιώσουμε την ασφαλή χρήση του κτηρίου.
Η εισροή των υδάτων δια μέσου των οπών προκαλεί επίσης κατά πάσα πιθανότητα, διάβρωση των δομικών στοιχείων και σε ορισμένα σημεία είναι εξαιρετικά εμφανής, αφού διαπιστώνεται φούσκωμα των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, με αποτέλεσμα την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης και αναστολής της διάβρωσης και της οξείδωσης του οπλισμού.
5. Σε μεγάλο τμήμα του κτηρίου υπάρχουν ψευδοροφές κατασκευασμένες από σιδηρόπλεγμα, πάνω στο οποίο έχει εφαρμοσθεί το επίχρισμα. Με τις συνεχείς εισροές υδάτων και την οξείδωση του πλέγματος καθίσταται σαθρή η ψευδοροφή (οδήγησε στην πτώση του φωτιστικού) και είναι πολύ πιθανή, μετά από την συνεχιζόμενη οξείδωση του πλέγματος, η κατάρρευση όλης μαζί της ψευδοροφής.
6. Η υπερκείμενη πλάκα από την ψευδοροφή, απαιτεί έλεγχο και επιβεβαίωση σε ποιο βαθμό έχει πληγωθεί και διαβρωθεί, πράγμα αδύνατον χωρίς την αποξήλωση της διαβρωμένης ψευδοροφής.
7. Οι ρωγμές που έχουν εκδηλωθεί στην οροφή και στις δοκούς του κτηρίου, είναι δυνατόν να υποκρύπτουν οξειδωμένο οπλισμό, ο οποίος με τη διόγκωση που προκαλεί αποτινάσσει την επικάλυψή του και το επίχρισμά, με κίνδυνο πτώσης μικρών, αλλά και μεγαλυτέρων τμημάτων μπετόν ή τσιμεντένιου σοβά. Αυτές οι αποκολλήσεις δεν είναι δυνατό να αποτραπούν, ενώ αντίθετα η συνεχή έκθεση σε υγρασία επιτείνει και επιταχύνει τον υπαρκτό κίνδυνο.
Η οξείδωση του οπλισμού οδηγεί σε ραγδαία μείωση της στατικής επάρκειας και της ασφάλειας της κατασκευής, και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος, με τεχνικά άρτιο και επιστημονικά ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η αποδιοργάνωση του φορέα, ειδικά σε μια περιοχή όπου τα σεισμικά φαινόμενα είναι συχνά και αναπόφευκτα. Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι τελευταίες σεισμικές δονήσεις και οι έντονες βροχοπτώσεις του Ιανουάριου 2021, πιθανώς να επιδείνωσαν την κατάσταση, σε σχέση με τις προηγούμενες αυτοψίες.
Για τον περιορισμό του κινδύνου, διαπιστώθηκαν τα εξής:
α) έχει κατασκευασθεί μεταλλικό ικρίωμα κατά μήκος της σκάλας εισόδου του κτηρίου, ώστε να προστατεύονται οι διερχόμενοι, από την πτώση σαθρών επιχρισμάτων (σοβάδων ή αποσπώμενων ή αποκολλημένων τμημάτων τοιχοποιίας και μπετόν), από την εξωτερική τοιχοποιία του κτηρίου και από τα περιμετρικά γείσα.
Όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κριθεί ασφαλές για τους διερχόμενους, σε περίπτωση πτώσης ογκωδών σαθρών επιχρισμάτων ή τμημάτων της τοιχοποιίας, που θα έπεφταν πέραν του μεταλλικού ικριώματος, της λίαν ακαλαίσθητης ιδιοκατασκευής, που εξάλλου προσβάλει αισθητικά το κέντρο της πόλεως της Ρόδου. Επακόλουθα δε μια τέτοια αναμενόμενη εξέλιξη της σαθρότητας θα προκαλέσει τον επικίνδυνο τραυματισμό των διερχομένων.
β) δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία για την άρση του προβλήματος, δηλαδή η καθαίρεση και αποκατάσταση των σαθρών επιχρισμάτων, εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου, η μόνωση όλης της οροφής αλλά και η αποκατάσταση των Η/Μ εγκαταστάσεων.
γ) Δεν υπάρχει σήμανση για τους κινδύνους από πτώση αντικειμένων εξωτερικά, αλλά και μέσα στο κτίριο κι επίσης δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών, από πτώση σοβάδων, στο εσωτερικό του κτηρίου.
Κατόπιν των ανωτέρω η επικινδυνότητα του κτηρίου είναι πασιφανής και για τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων, των χρηστών και των επισκεπτών αυτού, αλλά και για την ασφάλεια των φακέλων και των αρχείων που διατηρούνται εντός του.
Η γνώμη της επιτροπής είναι η ανάγκη άμεσης εκκένωσης του κτηρίου, και η άμεση αποκατάσταση όλων των παραπάνω, άνευ περεταίρω καθυστερήσεων και αναβολών, τις οποίες επιτρέπουν ατέρμονες ακαδημαϊκές συζητήσεις και καλλωπιστικές προσεγγίσεις.
Το κτήριο θα πρέπει να επισκευασθεί άμεσα, κατά τρόπο που να διασφαλίσει την καλώς εννοούμενη ασφαλή και πολιτισμένη λειτουργία του, στην κοσμοπολίτικη Ρόδο του εικοστού πρώτου αιώνα, των εκατομμυρίων τουριστών και των επενδυτών στην αγορά ακινήτων.
Η εικόνα και η κατάσταση του κτηρίου οφείλει να συνάδει με τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας νομού, σαν την Ρόδο μας.
Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή δεν δύναται σε καμία περίπτωση να βεβαιώσει την Ασφαλή Χρήση του κτηρίου, εντός του οποίου στεγάζεται σήμερα το Κτηματολόγιο Ρόδου».

dimokratiki.gr