Την Κατάργηση των Δημοπρασιών ΝΟΜΕ Ζητούν Δύο Στελέχη της ΔΕΗ

233

  

Την κατάργηση των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ) ζητούν οι Παναγιώτης Τσανούλας Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας της Επιχείρησης και Μιχαήλ Κουναλάκης, Τομεάρχης Ρυθμιστικού Πλαισίου & Αγοράς.

Με άρθρο τους στην ‘Εφημερίδα των Συντακτών’, τα στελέχη της επιχείρησης επισημαίνουν ότι ο εν λόγω μηχανισμός οδήγησε σε αύξηση του κόστους του ρεύματος και σε οικονομική ζημιά για τη ΔΕΗ χωρίς να επιτευχθεί ο στόχος για τον οποίο θεσπίστηκε, που ήταν η αύξηση του μεριδίου αγοράς των ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

«Στο τέλος του 2018, το μερίδιο των τρίτων προμηθευτών στη χονδρεμπορική αγορά μόλις τους τελευταίους δύο μήνες έφτασε το 20% αντί του 37,76% βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων, με τους πελάτες Υψηλής Τάσης να εκπροσωπούνται σχεδόν στο σύνολό τους από τη ΔΕΗ και την Επιχείρηση να υφίσταται διαρκώς οικονομικές ζημιές, οι οποίες βαίνουν αυξανόμενες», σημειώνουν τα δύο στελέχη της ΔΕΗ.

Όπως αναφέρουν, ένα μεγάλο μερίδιο των δημοπρατούμενων ποσοτήτων ενέργειας, που κυμαίνεται από 33% ως 57%, δεν διοχετεύεται στην εσωτερική αγορά αλλά σε εξαγωγές, σε υψηλότερες τιμές. Σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς, αν η ποσότητα αυτή διοχετευόταν στην εγχώρια αγορά τότε “το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς θα μειωνόταν κατά 2-2,5 €/MWh, ήτοι κατά 100 εκατ. ευρώ, επ’ ωφελεία όλων των καταναλωτών και όχι μόνο των κατόχων προθεσμιακών προϊόντων και θα αυξανόταν το μερίδιο Αγοράς των τρίτων από το σημερινό 20% στο 28%, μειώνοντας την απόκλιση από το 37,76% που στοχεύει ο Μηχανισμός για το τέλος του 2018.

Επιπλέον, η ζημιά για τη ΔΕΗ από την πώληση της ενέργειας σε τιμές που διαμορφώνονται χαμηλότερα από το κόστος παραγωγής, προσδιορίζεται για το 2018 σε 230 εκατ. ευρώ.

Τα στελέχη της ΔΕΗ σημειώνουν τέλος ότι «η αύξηση των μεριδίων των τρίτων προμηθευτών (κατόχων ΠΠ) είναι αποκλειστικά ευθύνη τους και ο χαμηλός ρυθμός αύξησης των μεριδίων τους αποτελεί και μόνο εμπορική επιλογή τους, διότι οι δημοπρατούμενες ποσότητες τύπου ΝΟΜΕ ενώ είναι μεγαλύτερες από τις ποσότητες που απορροφούν για τους πελάτες τους, με τιμές χαμηλότερες της χονδρεμπορικής αγοράς, οι ποσότητες αυτές δεν διοχετεύονται στην εγχώρια αγορά».

Energia.gr