Τη στελέχωση επιτροπών ενστάσεων με Τοπογράφους Μηχανικούς ζητά το Κτηματολόγιο

449

  

Ανακοίνωση με θέμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης σε όλη την επικράτεια, εξέδωσε ο ΠΣΔΑΤΜ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Ελληνικό Κτηματολόγιο ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σε όλη την επικράτεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σε όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα ζητάει την υπόδειξη από το Σύλλογο μας Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών συναδέλφων με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, οι οποίοι θα ορισθούν ως μέλη τακτικά και αναπληρωματικά στις νέες Επιτροπές Ενστάσεων. 

Προς ενημέρωσης σας, σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο:

  1. Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, επομένως δεν απαιτούνται μετακινήσεις των μελών τους. Έτσι γίνεται εξοικονόμηση χρόνου, εξαλείφεται το κόστος μετακινήσεων και προσφέρεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στις Επιτροπές Μηχανικοί από όλη την Επικράτεια χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.
  2.  Η αποζημίωση των μελών αυξήθηκε κατά 30% περίπου και συγκεκριμένα ορίστηκε από 40 € σε 54 € ανά συνεδρίαση.
  3. Διπλασιάστηκε ο ετήσιος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχής κάθε μέλους από 50 σε 100 συνεδριάσεις.
  4. Η όλη διαδικασία θα υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα μέσω του οποίου κάθε μέλος του Συλλόγου θα συμμετέχει εύκολα και γρήγορα στη διαδικασία. Το σύστημα θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, από την επιβεβαίωση συμμετοχής κάθε μέλους, την λήψη και μεταφόρτωση κάθε σχετικού εγγράφου, τη καταγραφή των συνεδριάσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται μέχρι την πληρωμή του. Τα μέλη θα μπορούν να δηλώνουν τη χρονική διαθεσιμότητά τους και θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας (παραλαβή πινακίων, χρήση της νέας αυτοματοποιημένης πλατφόρμας για την ταχεία υποβολή των παραστατικών πληρωμής και εξόφλησης αυτών, κ.λ.π).

Μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στην παρακάτω φόρμα 

https://forms.gle/mTVapVczcwSD3uHm6

 

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο είναι

1. Άρθρα 6Α και 7Α του ν. 2308/1995

2.Υπ’ αρ. 538/2/9-2-2012 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.

3. Υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/123322/9963//22-12-2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1083/30-12-2020) ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΝ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Μιχάλης Καλογιαννάκης

Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ”