Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας: Δoκιμή Σεισμικής Συμπεριφοράς του μεγαλύτερου κτηρίου που έχει δοκιμαστεί στην Ελλάδα

565

  

Το Εργαστήριο Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ως ένας από τους 23 εταίρους του προγράμματος H2020: SERA – Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe, συμμετέχει στη δράση “Transnational Access” του προγράμματος διαθέτοντας την υποδομή και τεχνογνωσία του για δοκιμές που προτείνονται από διεθνείς ερευνητικές ομάδες, οι οποίες δεν διαθέτουν αντίστοιχη εργαστηριακή δυνατότητα.

Μια τέτοια διεθνής ερευνητική ομάδα (από Κύπρο, Γαλλία και Ελλάδα) πρότεινε τη διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς κτηρίου τριών ορόφων με λείους οπλισμούς (χωρίς νευρώσεις), όπως συνηθίζονταν μέχρι πριν το 1980 και χαρακτηρίζουν μεγάλο τμήμα του οικοδομικού αποθέματος της χώρας.

Η υπό κλίμακα 1:1.5 κατασκευή που δοκιμάσθηκε ανήκει στην κατηγορία των μη-σεισμικά σχεδιασμένων κατασκευών και είχε διαστάσεις κάτοψης 6.90×3.30m, ύψος 6.0m και διέθετε 3 και 2 υποστυλώματα στη μεγάλη και τη μικρή πλευρά, αντίστοιχα. Δοκιμάσθηκε σε σεισμικού τύπου οριζόντια φόρτιση σε δύο φάσεις: μια στην αρχική κατάσταση και μια αφότου οι βλάβες που δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη δοκιμή επισκευάσθηκαν με χρήση ανθρακονημάτων επικολλημένων με ρητίνη.

Η ερευνητική ομάδα, βασιζόμενη στη μακροσκοπική παρατήρηση της συμπεριφοράς, στις βλάβες που εμφανίσθηκαν και σε μεγάλο αριθμό μετρήσεων που ελήφθησαν (110 αισθητήρες) εργάζεται για την ανάπτυξη και βαθμονόμηση κατάλληλων προσομοιωμάτων συμπεριφοράς με απώτερο σκοπό να καταθέσει προτάσεις βελτίωσης των διατάξεων των ισχυόντων Ευρωπαϊκών κανονισμών (Ευρωκώδικας 8-1.3) όσο αφορά μη-σεισμικά σχεδιασμένες κατασκευές.

 

upatras.gr