Το Μέλλον στην «Αποθήκευση» Ενέργειας

345

  

Την ίδια ώρα που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές «παλεύουν» για να θεσπιστεί, έστω και καθυστερημένα, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση και στήριξη επενδύσεων σε αποθηκευτικούς σταθμούς, αλλά και για να ληφθούν αποφάσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, η Σουηδία βρίσκεται ήδη …χιλιόμετρα μακριά.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) γνωστοποίησε ότι οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει για τη χορήγηση 350 εκατ. ευρώ σε σουηδική εταιρεία για την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου μπαταριών μεγάλου μεγέθους της Ευρώπης. Η Northvolt θα κατασκευάσει ένα «gigafactory» μπαταρίας, όπως το ονομάζει, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την Tesla, και χωροθετείται στα βόρεια όρια της σκανδιναβικής χερσονήσου. Προϋπόθεση ωστόσο αποτελεί η τελική έγκριση της συμφωνίας δανείου από την ΕΤΕπ.

Η αρχική δόση των χρημάτων της ΕΤΕπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του EURACTIV, θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του πρώτου μέρους του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020 και θα φτάνει τις 16 γιγαβατώρες. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 250.000 ηλεκτρικές μπαταρίες ετησίως. Οι μπαταρίες που θα παράγονται στο εργοστάσιο θα χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αποθήκευση δικτύων και βιομηχανικές εφαρμογές.

Η ετήσια παραγωγή μπαταρίας, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι φάσεις του έργου, θα φτάνει τις 32 γιγαβατώρες. Συγκριτικά, το αντίστοιχο gigafactory της Tesla στη Νεβάδα, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο Elon Musk παράγει σήμερα 23 GWh έναντι ικανότητας 35 GWh.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Northvolt, Peter Carlsson, η εταιρεία πρέπει να συγκεντρώσει περίπου 1,6 δισ. ευρώ για να ολοκληρώσει την πρώτη φάση της κατασκευής.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Maroš Šefčovič, η Ευρώπη θα χρειαστεί δέκα με είκοσι γιγαντοβιομηχανίες μπαταριών προκειμένου να καλύψει μια αγορά που προβλέπεται να ανέλθει σε 250 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, έως το 2025. Σήμερα, η Ασία κατέχει τη μερίδα το λέοντος (80%) της παγκόσμιας αγοράς, ωστόσο, η ευρωπαϊκή αγορά στοχεύει στην ποιότητα.

Σε διαβούλευση ερωτηματολόγιο για το ρυθμιστικό πλαίσιο

Η Ελλάδα, βάσει του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) έχει θέσει ως στόχο τη συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 31%, με το αντίστοιχο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρισμού το 55%, έως το 2030. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου αλλά και των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας έναντι της Συνθήκης του Παρισιού, πρέπει να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την προώθηση και στήριξη επενδύσεων σε αποθηκευτικούς σταθμούς.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), μόλις την περασμένη Παρασκευή, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ερωτηματολόγιο για τη διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως αναφέρει ο Ρυθμιστής σε σχετική ανακοίνωση, οι αποθηκευτικοί σταθμοί μπορούν να στηρίξουν την αύξηση της διείσδυσης νέων στοχαστικών μονάδων ΑΠΕ, αποθηκεύοντας την τυχόν πλεονάζουσα παραγόμενη ενέργειά τους σε ώρες χαμηλής ζήτησης ή τεχνικών δυσκολιών του συστήματος ή/και δικτύου να την απορροφήσει, και αξιοποιώντας τη όταν αυτό καταστεί δυνατό και αναγκαίο.

Σε χώρες με ‘ώριμες’ αγορές ενέργειας και μηχανισμούς ευελιξίας σε ισχύ (π.χ. Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία), τα έσοδα από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών αποθηκευτικών σταθμών σε συνδυασμό με τα έσοδα από τη συμμετοχή τους στις αγορές του Target Model και σε δραστηριότητες arbitrage, είναι – σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΡΑΕ – σε πολλές περιπτώσεις επαρκή για τη στήριξη νέων επενδύσεων σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας.

Σε χώρες που δεν έχουν ακόμα αναπτυγμένες αγορές ενέργειας ή τα έσοδα από τις εν λόγω αγορές δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας έργων αποθήκευσης ενέργειας, είναι σύνηθες να αναπτύσσονται και καθεστώτα χρηματοδοτικής στήριξης όπως για παράδειγμα η μειωμένη φορολογία (Σουηδία), η μείωση (ή και εξαίρεση) των χρεώσεων χρήσης δικτύου (Γερμανία), επενδυτικές επιχορηγήσεις (Αυστρία) και η λειτουργική ενίσχυση μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών (Ιρλανδία).

Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν επιπλέον κίνητρα για την προώθηση ανάπτυξης έργων αποθήκευσης ενέργειας, όπως στην Ιταλία, στην οποία στα έργα αποθήκευσης ενέργειας δίνεται προτεραιότητα στη σύνδεση στο δίκτυο μετά από τα έργα ΑΠΕ.

Οι ερωτήσεις που θέτει σε διαβούλευση έως τις 14 Ιουνίου η ΡΑΕ αφορούν σε αποθηκευτικούς σταθμούς όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών και μεγεθών εγκατεστημένης ισχύος, γίνεται ωστόσο διάκριση μεταξύ αποθηκευτικών σταθμών μεγάλης κλίμακας και διεσπαρμένων αποθηκευτικών σταθμών σε επίπεδο δικτύου διανομής.

Μάχης Τράτσα                                                                                          energia.gr