Τράπεζες: ειδικά προϊόντα για το «Εξοικονομώ»

297

  

Τραπεζικός ανταγωνισμός για την προσέλκυση των υποψηφίων για ένταξη στο Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον αναπτύσσεται ενόψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα.

Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν δημιουργήσει ειδικές ιστοσελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα για τα οφέλη και τις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα ενώ προχωρούν και σε ειδικές προσφορές για την προσέλκυση των ενδιαφερομένων.

Το πρόγραμμα είναι ελκυστικό και για τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς τα δάνεια που θα χορηγούνται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων άτοκα με 100% επιδότηση του επιτοκίου μέσω του ΕΤΕΑΝ με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, άρα είναι μειωμένες και οι επισφάλειες.

Με το άτοκο δάνειο μπορούν οι ιδιοκτήτες να συμπληρώσουν τη συμμετοχή τους στις δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, πέραν του ποσού που χορηγείται ως επιδότηση, το ύψος του οποίου κυμαίνεται ανάλογα με την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του ωφελούμενου.
Σύμφωνα με την κλίμακα που ισχύει το βασικό ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 0 έως 60% των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης, που σημαίνει ότι το δάνειο μπορεί να καλύψει το 40 έως και 100% του κόστους των επενδύσεων. Υπενθυμίζεται ότι στην υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία δεν δίνεται επιχορήγηση αλλά μόνο η δυνατότητα χορήγησης άτοκου δανείου. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος:
1. Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα, πέντε ή έξι έτη και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου.
2. Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
3. Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Οι τράπεζες
Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων που έχουν διαμορφωθεί για το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» περιγράφονται αναλυτικά στις ιστοσελίδες των τραπεζών:

-Alpha Bank: δείτε εδώ
-Eurobank: δείτε εδώ
-Εθνική: δείτε εδώ
-Πειραιώς: δείτε εδώ

ecopress.gr