Τρεις μηχανικούς ζητεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.

225

  

Τρεις μηχανικούς προγραμματίζει να προσλάβει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ως έκτακτο προσωπικό για το 2020.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό η Οικονομική Επιτροπή του δήμου αποφάσισε την πρόσληψη 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Με άλλη απόφασή της η επιτροπή ενέκρινε την κατάρτιση των όρων προκήρυξης 3 θέσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Αφορά 1 ΠΕ Μαθηματικών, 1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών και 1 ΠΕ Ιστορίας – Αρχαιολογίας για τα ΚΔΑΠ του δήμου.

eleftheriaonline.gr