Τροποποίηση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης

120

  

Τροποποίηση της με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφασης «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 4968 Β’/07.11.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση τροποποίησης με τα ονόματα και την κατηγορία όλων των ελεγκτών δόμησης εδώ.