ΤΣΜΕΔΕ: Aνακοίνωση για αργία του Ταμείου

409

  

tsmedeΑνακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (20/08/2015)

”Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.του Ε.Τ.Α.Α. Συνεδρ. 360/30- 07-2015/θέμα 2ο , όλες οι Υπηρεσίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. από 01/09/2015 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τους ασφαλισμένους.

Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες μέρες πλην της ημέρας Πέμπτης.”

 

Πηγή: tsmede.gr