Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΥΠΕΝ: Αναλυτική παρουσίαση του νομοσχεδίου, Δασικοί χάρτες, δασικά αυθαίρετα, αδειοδότηση ΑΠΕ.

ΥΠΕΝ: Αναλυτική παρουσίαση του νομοσχεδίου, Δασικοί χάρτες, δασικά αυθαίρετα, αδειοδότηση ΑΠΕ.

«Με αυτό το νομοσχέδιο στοχεύουμε στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και στην απλοποίηση των διαδικασιών, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών. Επιπλέον, διευκολύνουμε τις επενδύσεις στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και εφαρμόζουμε βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για το περιβάλλον», αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την σημερινή παρουσίαση του ν/σ στο υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το κείμενο που βγήκε στη δημοσιότητα, οι 9 μεγάλες παρεμβάσεις του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου είναι:

1. Απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων
2. Απλοποίηση αδειοδότησης ΑΠΕ
3. Νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
4. Αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών χαρτών
5. Ρυθμίσεις για τις οικιστικές πυκνώσεις
6. Ζωνοποίηση περιοχών Natura
7. Διαχείριση αποβλήτων
8. Επέκταση ανταποδοτικού τέλους για την πλαστική σακούλα
9. Χρηματοδότηση ιδιωτικών συνδέσεων (για τα αστικά λύματα)

Ειδικότερα, για τις προστατευόμενες περιοχές, τους δασικούς χάρτες, τις οικιστικές πυκνώσεις και τις περιοχές Natura, το ΥΠΕΝ αναφέρει τα εξής:

Νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

«Το πρόβλημα: Το υφιστάμενο οργανωτικό μοντέλο των Φορέων Διαχείρισης με τα δεκάδες διοικητικά συμβούλια και τις ατελείς διοικητικές δομές παρά τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες έχουν γίνει δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Οι περισσότεροι από τους 36 Φορείς παρουσιάζουν μεγάλες διοικητικές και διαχειριστικές ανεπάρκειες. Πολλοί Φορείς υπολειτουργούν και οι 8 Φορείς που ιδρύθηκαν το 2018 υπάρχουν μόνο στα χαρτιά!

ΛΥΣΗ: Παραμένει η προστασία και η κάλυψη για όλες τις προστατευόμενες περιοχές, τα εθνικά πάρκα και τους εθνικούς δρυμούς.

Δημιουργούμε τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) που θα εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ και ο οποίος θα λειτουργεί επιτελικά, θα χαράσσει την πολιτική, θα συντονίζει την εφαρμογή της και θα διαχειρίζεται την αυξημένη χρηματοδότηση για τις περιοχές αυτές. Ο Οργανισμός θα συνάψει αμέσως μνημόνια συνεργασίας με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τη φύλαξη των περιοχών. Επιπλέον, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τις Περιφέρειες και με Δήμους για την πραγματοποίηση έργων και για αναπτυξιακά προγράμματα. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα χρηματοδοτούνται σχετικά.

Καταργούνται τα 36 Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης και δημιουργούνται 24 αποκεντρωμένες δομές (ΜΔΠΠ) στο πλαίσιο του φορέα για την εποπτεία, την επιστημονική παρακολούθηση και την ανάδειξη των Προστατευόμενων Περιοχών. Ο αριθμός των δομών είναι αντίστοιχος με τον αριθμό των σχεδίων διαχείρισης, που εκπονούνται για τις περιοχές αυτές. Στο πλαίσιο κάθε μίας από τις 24 δομές θα λειτουργεί μια ειδική επιτροπή που θα βασίζεται στη συμμετοχικότητα και θα αποτελείται από εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και της αυτοδιοίκησης και θα έχει ουσιαστική συμβολή στην πολιτική προστασίας των περιοχών.

Η στελέχωση του νέου σχήματος (Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές) θα γίνει μέσω αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων ΑΣΕΠ. Η βάση στελέχωσης των 24 ΜΔΠΠ θα είναι οι σημερινοί υπηρετούντες υπάλληλοι μετά από αξιολόγηση μέσω ΑΣΕΠ.

 Η δημιουργία ενιαίου φορέα για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών ήταν πάγιο αίτημα φορέων, οικολογικών οργανώσεων και διοικητικών συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης.
 Το μοντέλο που προωθούμε προσιδιάζει σε πολλά ευρωπαϊκά σχήματα, όπως στη Φινλανδία και την Ιρλανδία
 Το νέο μοντέλο για τις προστατευόμενες περιοχές θα είναι περισσότερο λειτουργικό διοικητικά και πιο ουσιαστικά υποστηριζόμενο οικονομικά.

Αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών χαρτών

Για τους δασικούς χάρτες και τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων το ΥΠΕΝ αναφέρει τα εξής:

«Το πρόβλημα: Σημαντικός αριθμός ακινήτων εμφανίζεται στους δασικούς χάρτες ως δασική έκταση, ενώ στην πραγματικότητα οι ιδιοκτήτες τους κατέχουν πράξεις διοίκησης, με τις οποίες έχει αλλάξει ο χαρακτήρας τους από δασικό σε αγροτικό. Όμως η διοίκηση δεν έλαβε υπόψη της αυτές τις πράξεις στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.

Το αποτέλεσμα είναι ότι στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) εκκρεμούν 160.000 αντιρρήσεις στο 50% της χώρας. Τα 2 τελευταία χρόνια έχουν εξεταστεί μόλις 10.000 αιτήσεις και με τα σημερινά δεδομένα οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών θα ολοκληρωθούν σε 27 χρόνια! Ακόμη και όταν γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις των ιδιοκτητών, πρέπει να περιμένουν να ολοκληρωθεί η εξέταση των αντιρρήσεων σε όλη την περιφέρεια όπου ανήκουν τα ακίνητά τους.

ΛΥΣΗ: Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των δασικών χαρτών οι περιοχές, για τις οποίες, πριν το 1975, είχαν εκδοθεί πράξεις της Διοίκησης, με τις οποίες άλλαξε νομίμως ο χαρακτήρας τους από δασικός σε αγροτικός.

Πρόκειται για:
 Διανομές (εποικιστικά)
 Αναδασμοί
 Απαλλοτριώσεις με σκοπό την αγροτική αποκατάσταση
 Άδειες του υπουργού Γεωργίας ή του νομάρχη για μεταβίβαση κλήρου

Όλες οι παραπάνω αφορούν αγροτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αγροτικές στην ΕΕ και λάμβαναν επιδοτήσεις. Αποτυπώθηκαν ως δασικές εκτάσεις, γιατί παρέλειψαν να λάβουν υπόψη τους τις παραπάνω πράξεις της Διοίκησης και θα έπρεπε να αποτυπωθούν ως Αγροτικές Εκτάσεις.

Με το νομοσχέδιο αυτό αναμορφώνονται όλοι οι δασικοί χάρτες (κυρωμένοι, όσοι έχουν αναρτηθεί κ.λπ.) ώστε να λάβουν υπόψη τους αυτές τις διοικητικές πράξεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση των αντιρρήσεων.

Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αξιοποιούν την περιουσία τους όταν δικαιώνονται στην εξέταση των αντιρρήσεων, χωρίς να περιμένουν να «κλείσει» το θέμα σε ολόκληρο τον νομό, όπως συμβαίνει σήμερα.

Προβλέπεται η κύρωση των Δασικών Χαρτών σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης αντιρρήσεων που έχουν ομαδοποιηθεί ανά Δήμο (και όχι ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως γίνεται σήμερα).

Ενισχύονται οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων για να αποσυμφορηθεί του έργου τους (σύνδεση της αμοιβής τους με το παραγόμενο έργο, αλλαγή σύνθεσής τους, συχνότερες υποχρεωτικές συνεδριάσεις ανά μήνα, πρόβλεψη αναπληρωτών κ.λπ.).»

Ρυθμίσεις για τις οικιστικές πυκνώσεις

Το πρόβλημα: Η δόμηση εντός δασών και δασικών εκτάσεων έχει δημιουργήσει προβλήματα κοινωνικά και οικολογικά, π.χ. με τη μείωση του δασικού πλούτου της χώρας. Η προηγούμενη απόπειρα επίλυσης του ζητήματος έγινε με την εξαίρεση των οικιστικών πυκνώσεων από την ανάρτηση στους δασικούς χάρτες που όμως κρίθηκε αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΛΥΣΗ: Γίνεται εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών με τις περιοχές που είχαν εξαιρεθεί ως οικιστικές πυκνώσεις σε συμμόρφωση με το γράμμα και το πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ (ΟλΣτΕ 685/2019).

Εκδίδεται προεδρικό διάταγμα, το οποίο καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων κατοικίες εντός δασικών εκτάσεων, με τήρηση των συνταγματικών επιταγών και τη διαφύλαξη του δασικού ισοζυγίου, μπορούν υπό όρους να «τακτοποιούνται».

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης για χρονικό διάστημα 30 ετών των κατοικιών που έχουν χτιστεί εντός δασών και δασικών εκτάσεων, εφόσον δεν είναι μεμονωμένες, αλλά βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων, δεν έχουν οικοδομηθεί μετά τον Ιούνιο 2011 και δεν βρίσκονται σε άλλες «ευαίσθητες» περιοχές (όπως ρέματα, Natura κ.λπ.).

Η διαδικασία τακτοποίησης

• Υποβολή αιτημάτων υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου (εντός 6 μηνών από την ισχύ του) με προσωρινή αναστολή όλων των διοικητικών κυρώσεων.
• Κατάρτιση σε κάθε Περιφέρεια οικονομοτεχνικών μελετών, που προσδιορίζουν τις αστικές πυκνώσεις και τεκμηριώνουν την ανάγκη για την προσωρινή διατήρηση των κατοικιών εντός αυτών.
• Έκδοση προεδρικού διατάγματος, βάσει των μελετών, κατόπιν επεξεργασίας και από το ΣτΕ.
• Καταβολή προστίμου και αναστολή της κατεδάφισης επί 30ετία. Θα επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους δεν έχουν υπαχθεί.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη αντισυνταγματική ρύθμιση, με τη δική μας πρόταση καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για δασικές εκτάσεις και ότι μόνο κατ’ ανοχήν δεχόμαστε την αναστολή της κατεδάφισης κάποιων από τις κατοικίες για μία τριακονταετία. Έτσι, δίνεται οριστική λύση στο ζήτημα, η οποία είναι σύμφωνη με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα ενισχυθεί από τις σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες που θα περιληφθούν σε σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα τύχει της προληπτικής επεξεργασίας του ΣτΕ.

Ζωνοποίηση περιοχών Natura

Το πρόβλημα: Υπάρχει ένα καθεστώς αβεβαιότητας σε σχέση με το τι επιτρέπεται και τι όχι στις περιοχές Natura, χωρίς ενιαίο πλαίσιο που να προβλέπει ζώνες, όπως στην ΕΕ. Ούτε τα είδη των επιτρεπόμενων ή απαγορευόμενων χρήσεων σε κάθε ζώνη. Δίνονται λύσεις ad hoc. Η χώρα μας καθυστερεί αδικαιολόγητα στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των περιοχών Natura 2000, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 30% της ελληνικής επικράτειας και η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ. Είμαστε στο στάδιο κατάρτισης 23 περιβαλλοντικών μελετών, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύνταξη σχεδίων διαχείρισης και την έκδοση προεδρικού διατάγματος για την προστασία των περιοχών αυτών, οι οποίες όμως προχωρούν με σχετικό νομοθετικό κενό.

ΛΥΣΗ: Μέσα σε κάθε προστατευόμενη περιοχή θα προβλέπονται από 1 έως 4 ζώνες κλιμακούμενης προστασίας, όπως συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:
 Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης
 Ζώνη προστασίας της φύσης
 Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών
 Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων

Σε κάθε ζώνη προβλέπονται οι επιτρεπόμενες και απαγορευόμενες δραστηριότητες βάσει των χρήσεων γης που ισχύουν για την πολεοδομία (π.δ. 59/2018).

Λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις αυτές, οι μελετητές που εκπονούν σε εθνικό επίπεδο τα σχετικά σχέδια για τις περιοχές Natura θα μπορέσουν με τρόπο συνεκτικό και μεθοδολογία ομοιόμορφη να καθορίσουν τους όρους και περιορισμούς δραστηριοτήτων κατά ζώνες εντός των προστατευομένων περιοχών.

dasarxeio.com

RELATED ARTICLES