ΥΠΕΝ: Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ’ του Ν.4759/2020

238

  

Εγκύκλιο με θέμα: “Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ’ του ν.4759/2020 (Α’ 245), όπως ισχύει” εξέδωσε το ΥΠΕΝ, την οποία και απέστειλε προς όλες τις Διευθύνσεις ΠΕΧΩΣΧ της Επικράτειας (προς ενημέρωση των Υ.ΔΟΜ χωρικής τους αρμοδιότητας.

Την εγκύκλιο μπορείτε να την καταβέσετε από εδώ