ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος από απόβλητα άγνωστης προέλευσης

262

  

Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων ένταξης έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που αφορούν σε απόβλητα άγνωστης προέλευσης, στο πλαίσιο χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κ. Αραβώσης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αλλά και οι δήμοι που διαθέτουν την προβλεπόμενη εξουσιοδότηση (π.χ. μέσω προγραμματικής σύμβασης) από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατ΄ επίκληση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.  Ωστόσο η πρόταση για την ένταξη των έργων αυτών θα υποβάλλεται από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία θα πρέπει να ενημερώσει του δήμους της χωρικής της αρμοδιότητας για το πρόγραμμα.

Τα αιτήματα και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου και να αποσταλούν με ηλεκτρονικά ταχυδρομείο στο ΣΥΓΑΠΕΖ μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2021.

Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», προκειμένου να αντιμετωπιστούν με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο τα περιστατικά πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών (από ανεξέλεγκτες αποθέσεις αποβλήτων), στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης που προκάλεσε τη ζημία δεν μπορεί να εντοπιστεί.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται 300.000 ευρώ.

localit.gr