Χρονική μετακίνηση του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας κατοικιών “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” ζητά το ΤΕΕ/ΤΑΣ

267

  

Επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΝ κ.Κ. Χατζηδάκη απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΑΣ, ζητώντας τη χρονική μετακίνηση του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας κατοικιών “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”.

Αναλυικά η επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΣ:

“Αξιότιμε κε Υπουργέ

Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας κατοικιών, τα τελευταία χρόνια, προκαλούν εύλογα το έντονο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή πολλών συμπολιτών μας. Διαχρονικά υπήρξαν σημαντικές αστοχίες στο διαδικαστικό κομμάτι που προέρχονταν κυρίως από την επιλογή της χρονικής προτεραιότητας ως τη βασική παράμετρο που οδηγεί σε πλήθος προβλημάτων με αποτέλεσμα πολλοί συμπολίτες μας, επαρκώς προετοιμασμένοι, να μην έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Εφόσον διατηρείται, λανθασμένα κατά την άποψη μας, η χρονική προτεραιότητα και το κλείσιμο του συστήματος κατά την εξάντληση των πόρων, θα πρέπει να διασφαλιστούν ίσοι όροι σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν. Οι όροι αυτοί διασφαλίζονται όταν εκδίδεται έγκαιρα ο τελικός οδηγός και τα παραρτήματα του κάτι που δεν έγινε με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που είναι να ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου 2020.

Επιπρόσθετα η υγειονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας, καθιστά επικίνδυνη για μηχανικούς, πολίτες και όλους τους συντελεστές τη διενέργεια αυτοψιών σε κατοικίες για την έκδοση νέων ενεργειακών πιστοποιητικών και για τις ευρύτερες ενέργειες και που απαιτούνται.

Ακόμα και μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περιφέρειας διαμορφώνονται διαφορετικοί όροι προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες της κάθε περιοχής.

Για τους παραπάνω λόγους και με γνώμονα την εκλογικευμένη άσκηση της εργασίας των μηχανικών και όλων των συντελεστών της διαδικασίας με αξιοπρέπεια και ασφάλεια θεωρούμε επιβεβλημένη τη χρονική μετακίνηση του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Σας υπενθυμίζουμε τέλος την πρόταση που έχουμε διατυπώσει ως τμήμα από τον Σεπτέμβριο του 2019, για την αξιοποίηση των πολλών προτάσεων που δεν τους είχε δοθεί η δυνατότητα να κατατεθούν και να ολοκληρωθούν κατά την υποβολή του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» ενώ αποδεδειγμένα υπήρχε επαρκής προετοιμασία και είχε εκδοθεί το απαραίτητο ενεργειακό πιστοποιητικό.

Ο Πρόεδρος

Aθανάσιος Λυκοπουλος”