Χωρίς τις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα το αναπτυξιακό νομοσχέδιο.

292

  

Από τη δημόσια διαβούλευση έως τη Βουλή «χάθηκαν» οι διατάξεις που θα παρείχαν έξτρα εκπτώσεις στα πρόστιμα αυθαιρέτων. Στο τελικό κείμενο του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, δεν περιλαμβάνονται οι προβλέψεις εκείνες που είχαν ως στόχο να λειτουργήσουν ως …τυράκι  για την προσέλκυση αυθαιρετούχων στο ταμείο. Με δεδομένο ότι η προθεσμία τακτοποίησης αυθαιρέτων  εκπνέει στις 8 Νοεμβρίου αποτελεί ακόμη ζητούμενο εάν θα δοθεί παράταση, εν αναμονή πιθανώς κάποιων νέων ρυθμίσεων τακτοποίησης ή μιας νέας πρότασης για την επίλυση του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης.

Όσο για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, προωθούνται ρυθμίσεις που θα στοχεύουν στην επίσπευση των διαδικασιών ώστε να μπει τάξη στον χώρο και να αποκτήσουν χρήσεις γης όλες οι περιοχές της χώρας, καταργώντας ουσιαστικά την εκτός σχεδίου δόμηση. Έτσι, για την επιτάχυνση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), αυτά θα εκπονούνται σε επίπεδο δημοτικής ενότητας και όχι δήμου (οι 332 δήμοι χωρίζονται σε 1.036 δημοτικά διαμερίσματα).  Κι αυτό διότι, σήμερα οι δήμοι καλύπτουν πολύ μεγάλη και ανομοιογενή έκταση και έτσι καθίστανται δυσχερείς οι λεπτομερειακές ρυθμίσεις που καθορίζονται με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, όπως οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, και υπάρχει κίνδυνος σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση και έγκριση των σχεδίων αυτών.

Με την εστίαση των ΤΧΣ σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας (μιας ή περισσοτέρων) θα επιτρέψει τη χωρική εστίαση στις περιοχές προτεραιότητας και την ταχύτερη ολοκλήρωσή τους.  Επίσης, μέσων των ρυθμίσεων του Σχεδίου Νόμου επιταχύνεται και η διαδικασία έγκρισης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, μέσω των οποίων προωθούνται επενδυτικά σχέδια και αναπλάσεις.

Ακόμη, καθιερώνεται ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης ώστε επενδυτές και πολίτες να μπορούν να διαπιστώνουν εάν οι δραστηριότητες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν επιτρέπονται ή όχι. Ο χάρτης θα αποτυπώνει όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που είναι σήμερα διαθέσιμα (όρους και περιορισμούς δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, γεωτεμάχια κτηματολογίου κλπ.), τα οποία θα είναι δεσμευτικά για τη Διοίκηση. Βάσει του συγκεκριμένου χάρτη θα προκύπτει πού επιτρέπεται κάθε βιομηχανική, μεταποιητική, τουριστική και άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Σχετικά με τον συντελεστής δόμησης  που αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας (0,6), αυτός επεκτείνεται σε περισσότερες βιομηχανίες. Σήμερα, ο αυξημένος συντελεστής δόμησης ισχύει για βιομηχανίες που απασχολούν πάνω από 200 εργαζομένους το έτος και επενδύουν πάνω από 200.000.000 ευρώ. Βάσει των νέων ρυθμίσεων, ο συντελεστής 0,6 θα αφορά και τις βιομηχανίες που επενδύουν 30.000.000 ευρώ και δημιουργούν 75 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, θα ισχύει και για βιομηχανίες που επενδύουν 25.000.000 ευρώ και δημιουργούν 50 νέες θέσεις εργασίας, εφ’ όσον όμως βρίσκονται σε επιχειρηματικά πάρκα.

Για την εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων υψηλής και μέσης όχλησης στην Αττική (απαγορεύονται από τη δεκαετία του ‘ 80, με στόχο την απομάκρυνση ρυπογόνων βιομηχανιών από τον αστικό πυκνοδομημένο ιστό του Λεκανοπεδίου) το πολυνομοσχέδιο ανοίγει ένα παράθυρο για ορισμένες κατηγορίες. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι θα επιτρέπονται πλέον δραστηριότητες κατηγορίας Α2 (αντιστοιχούν στις παλαιότερες δραστηριότητες μέσης όχλησης), αλλά μόνον εντός οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών, βιομηχανικών πάρκων και επιχειρηματικών πάρκων ώστε να  αποφεύγεται περιβαλλοντική επιβάρυνση αστικών περιοχών και παράλληλα να αξιοποιούνται οι δομές των επιχειρηματικών πάρκων .

Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για τη διευκόλυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε επιχειρηματικά πάρκα, την  άμεση απόδοση του ανταλλάγματος ΥΚΩ της περιόδου 2007-2011 στη ΔΕΗ και τη μεταφορά της εποπτείας του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής.

Τράτσα Μάχη

tovima.gr