Ψήφισμα ΤΕΕ Πελοποννήσου: «Ανάρτηση δασικών χαρτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

259

  

ΨΗΦΙΣΜΑ

«Ανάρτηση δασικών χαρτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπερασπίζεται την αναγκαιότητα κύρωσης των δασικών χαρτών. Είναι αναγκαιότητα για το χωροταξικό σχεδιασμό που αποτελεί τη βάση για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, για την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και για τη διαφύλαξη του δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος.

Κτηματολόγιο και δασολόγιο δεν αποτελούν μόνο μια συνταγματική επιταγή, που έπρεπε να είχε υλοποιηθεί δεκαετίες πριν, αλλά αποτελούν πιθανά τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά εργαλεία. Η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών αποτελούν προϋπόθεση για την κατάρτιση δασολογίου και κτηματολογίου. Είναι προφανές ότι χωρίς την ύπαρξη κυρωμένων δασικών χαρτών, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της κτηματογράφησης μιας περιοχής. Αποτελεί τροχοπέδη για το κτηματολόγιο η έλλειψη κυρωμένων δασικών χαρτών.

Για να προχωρήσει όμως αυτή η διαρθρωτική μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο και όχι βεβιασμένα, μιας και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και διαφορετική από την άλλη.

Στους αναρτημένους χάρτες της Περιφέρειάς μας διαπιστώθηκαν αστοχίες, αποκλίσεις και ελλείψεις.

Σε μεγάλο βαθμό αυτές οφείλονται στη μη θεώρηση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης των ψηφιακών υποβάθρων των εκτάσεων εποικισμών, διανομών, παραχωρητηρίων, στη μη ενσωμάτωση στοιχείων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων από τις ΥΔΟΜ των ΟΤΑ, στη μη απεικόνιση πράξεων χαρακτηρισμού, των βεβαιώσεων Δασάρχη καθώς και στη μη εξαίρεση από τις ευρείες αναδασωτέες περιοχές, εκτάσεων που νομίμως είχαν άλλη χρήση κατά την κήρυξη της αναδάσωσης από τις Δασικές Υπηρεσίες.

Στη διόρθωση αυτή οι δασικοί χάρτες πρέπει να μην επικαλύπτουν το Κτηματολόγιο (όπου υπάρχει), αλλά να το συμπληρώνουν. Να ληφθούν υπ’ όψιν τα δικαιώματα χρήσης που έχουν παραχωρηθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις π.χ. χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Η πλειάδα αυτών των παραλήψεων, αν δεν διορθωθεί, θα οδηγήσει τη μισή Ελλάδα στα δικαστήρια, και το σύστημα σε αδιέξοδο. Φυσικά στο τέλος, αφού ταλαιπωρηθούν χιλιάδες εμπλεκόμενοι και καταβληθεί ανυπολόγιστο κόστος, θα οδηγηθούμε στην απαξίωση και ως συνέπεια στην ανάκληση των κυρωμένων χαρτών.

Επειδή το ΤΕΕ Πελοποννήσου έχει ταυτόχρονα και κοινωνικό ρόλο, αυτόν του συμπαραστάτη του πολίτη απέναντι στα προβλήματά του, ζητά:

• Τη διόρθωση, ενημέρωση των δασικών χαρτών, όπως ορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάρτηση ορθών δασικών χαρτών.

• Τον καθορισμό ως ειδικό τέλος για την υποβολή αντιρρήσεων, συμβολικού ποσού ανάλογου με αυτό του Κτηματολογίου, μιας και το όλο εγχείρημα είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

• Την παράταση του χρόνου υποβολής αντιρρήσεων.

• Τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης ώστε να εξαιρεθούν από την υποβολή αντιρρήσεων οι αναδασωτέες εκτάσεις των τμημάτων που είχαν άλλη χρήση πριν την κήρυξή τους

. • Να τροποποιηθούν οι διατάξεις που αφορούν την εξαγορά των εκτάσεων που είναι χαρακτηρισμένες ως ΔΑ με αντίστοιχη μείωση του τιμήματος.

• Να τροποποιηθούν οι διατάξεις της Υ.Α. ΦΕΚ 767Β/22.03.2016 στο άρθρο 2 ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής για την υπαγωγή μιας έκτασης στο άρθρο 67 του Ν. 998/1979.

• Στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) να συμμετέχει ως μέλος της Επιτροπής και εκπρόσωπος του ΤΕΕ με υποχρεωτική αυτοψία σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων.

 

Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος                                              Ο Αντιπρόεδρος                                                        Ο Γ. Γραμματέας

Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ                                Δ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ                                                  Χ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ