Δευτέρα, 20 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΕνέργεια1,5 δις. ευρώ επενδύει ο ΔΕΔΔΗΕ στα «έξυπνα δίκτυα»

1,5 δις. ευρώ επενδύει ο ΔΕΔΔΗΕ στα «έξυπνα δίκτυα»

ΗΛΕνέργειαΕπενδύσεις που θα ξεπεράσουν µέχρι το 2018 το 1,5 δις ευρώ, υλοποιεί την περίοδο αυτή ο ∆Ε∆∆ΗΕ για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση του ∆ικτύου Διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Βασικά έργα αυτού του «πακέτου» παρεμβάσεων είναι η εισαγωγή Μηχανογραφικού Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), έτσι ώστε να υποστηρίζονται εφαρμογές των Ευφυών ∆ικτύων (Smart Grids), η λειτουργία Συστήματος Τηλεµέτρησης Μέσης Τάσης και το πιλοτικό σύστημα με τους «έξυπνους μετρητές» στη Χαμηλή Τάση.

O µεσοπρόθεσµος σχεδιασµός της εταιρείας, δίνει προτεραιότητα στη δηµιουργία ενός σύγχρονου ∆ικτύου, καθώς, όπως δηλώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή κ. Κ. Ζωντανός, «το όραµα για µια σύγχρονη ενεργειακή αγορά περνάει µέσα από τα ∆ίκτυα».

Ειδικότερα, τα κυριότερα έργα που υλοποιεί σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ είναι τα εξής:

Εισαγωγή Μηχανογραφικού Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), το οποίο αποτελεί το βασικό πυλώνα της απαραίτητης υποδοµής για την υποστήριξη πλήθους εφαρµογών των Ευφυών ∆ικτύων (Smart Grids). Με το σύστηµα αυτό ο Διαχειριστής στοχεύει στην αποτύπωση ολόκληρου του δικτύου του σε ψηφιακά αρχεία. Τα αρχεία αυτά, θα διαθέτουν περιγραφικές πληροφορίες για τα δίκτυα, σε συσχετισµό µε τη γεωγραφική τους θέση.  Το νέο Σύστηµα θα δώσει τη δυνατότητα να γίνεται ταχύτατα επεξεργασία στις χαρτογραφικές αλλά και στις περιγραφικές πληροφορίες των ∆ικτύων, οδηγώντας στην αναβάθµιση των τεχνικών δραστηριοτήτων της ∆ιανοµής.

Τα οφέλη θα µετακυλιστούν προς όλους τους χρήστες του ∆ικτύου µέσω των αναβαθµισµένων υπηρεσιών που θα παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Παράλληλα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία Σύστηµα Τηλεµέτρησης Μέσης Τάσης το οποίο διαχειρίζεται το 23% της διανεµόµενης ενέργειας. Η τηλεµέτρηση, µε τη χρήση του συστήµατος GSM και της υπηρεσίας GPRS, αφορά σε 13.500 καταναλωτές και παραγωγούς της Μέσης Τάσης.  Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Συστήµατος Τηλεµέτρησης παροχών µεγάλων πελατών Χαµηλής Τάσης. Το Σύστηµα θα περιλαµβάνει δύο πανοµοιότυπα Κεντρικά Συστήµατα, η επικοινωνία θα γίνεται µέσω GSM και GPRS και θα περιλαµβάνει 60.000 µετρητές παροχών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά επίσης στην υλοποίηση πιλοτικού συστήµατος Τηλεµέτρησης και ∆ιαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και µικρών εµπορικών καταναλωτών και εφαρµογής «έξυπνων δικτύων». Ο σχετικός διαγωνισµός, όπως έχει γράψει το energypress, έχει προκηρυχθεί και αναµένεται η υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόµενους κατασκευαστές έως τα τέλη του Ιανουαρίου του 2015. Με το έργο αυτό, περιοχές όπως Ξάνθη, Λέσβος, Λευκάδα  Αττική, Θεσσαλονίκη αλλά και κάποια νησιά των Κυκλάδων όπως Σαντορίνη, Κύθνος και Μήλος, θα αποκτήσουν συνολικά περίπου 200.000 έξυπνους µετρητές.

Οι µετρητές αυτοί, θα αλλάξουν τις ενεργειακές συνήθειες των καταναλωτών, συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση κόστους, αλλά και στη δραστική µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Το πιλοτικό αυτό έργο θεωρείται από τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ καθοριστικής σηµασίας για την σταδιακή πανελλαδική εφαρµογή των ευφυών συστηµάτων µέτρησης και την αντικατάσταση των περίπου 7 εκατοµµυρίων υφιστάµενων µετρητών µε Smart Meters. Πρόκειται για ένα έργο, η αξία του οποίου αναµένεται να ξεπεράσει το 1 δις ευρώ.

«O ∆Ε∆∆ΗΕ µέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο υιοθετεί µια στρατηγική απόλυτα προσαρµοσµένη στους µακροπρόθεσµους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υλοποιεί σήµερα έργα που θα διαµορφώσουν την αγορά ενέργειας στο άµεσο µέλλον», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Ζωντανός.

 

energypress.gr

RELATED ARTICLES