11ο εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

424

  

Tο Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (ΙΗΤ) διοργανώνει το 11ο εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 14 – 16 Μαρτίου 2018.

Θεματολογία:
– Ηλιακή, αιολική, υδραυλική, γεωθερμική, κυματική ενέργεια
– Συστήματα και εφαρμογές.
– Βιομάζα και απορρίμματα ως πηγές ενέργειας.
– Βιοκλιματικός σχεδιασμός.
– Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας.
– Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
– ΑΠΕ και περιβάλλον.
– Αφαλάτωση, κλιματισμός, παραγωγή Η_2 με χρήση ΑΠΕ.
– Γενικότερα θέματα που σχετίζονται µε τις ΑΠΕ: Ενεργειακή κλιματολογία, ενεργειακή πολιτική, ενεργειακό δυναμικό, ενσωμάτωση ΑΠΕ σε ενεργειακά συστήματα, εκπαίδευση.

Πληροφορίες: Τηλ.: 2310 996081, 2310 996084, e-mail: iht@eng.auth.gr, http://solarinstitute.gr/

 

tee.gr