Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑγγελίες12 θέσεις μηχανικών στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

12 θέσεις μηχανικών στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με ακρωνύμια «PERSEUS», «Hi-POW», «AF3», «EU CISE 2020», «CYBERROAD», «EuTravel», «DOGANA», «FLYSEC», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για δώδεκα (12) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται  στο σχετικό αρχείο.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-6-2015, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για πάνω από μία θέση, πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε μία, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων το πολύ σε τρεις (3) διαφορετικές θέσεις.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου ή την κα Καλλιρόη Παρούση στο τηλέφωνο: 210-6503148

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο (Ι.Π.&Τ.), η αρμόδια για πληροφορίες (κα Κωνσταντίνα Σιμάτου ή κα Καλλιρόη Παρούση), η/οι θέση/εις που ενδιαφέρει/ουν και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2015-2225) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ

Σχετικό Αρχείο: Jobs696.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf

 

Πηγή: demokritos.gr

RELATED ARTICLES