150 εκ. Ευρώ για την oλοκλήρωση του έργου της Αμβρακίας Οδού

344

  

Τη δέσμευση ποσού 150 εκατομμυρίων ευρώ και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης για την δημοπράτηση του έργου “Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωσης της οδικής σύνδεσης του Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου” υπέγραψε ο υπουργός υποδομών Χρήστος Σπίρτζης.

Οπως μετέδωσε η Δημ.Ραδιοφωνία Πρέβεζας και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή το έργο περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριμένα:Κατασκευή 32,2 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Ακτίου Αμβρακία, παράπλευροι και κάθετοι δρόμοι στα τμήματα του δρόμου που θα κατασκευαστεί, γέφυρες, κάτω και άνω διαβάσεις ,πασσαλότοιχους, ισόπεδους και αντισόπεδους κόμβους, λοιπά συνοδά έργα (δηλαδή έργα αποχέτευσης ομβρίων -αποστράγγισης, έργα σήμανσης-ασφάλισης-περίφραξης, τεχνικά έργα, έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού δικτύων άρδευσης, πυρόσβεσης, εργασίες πρασίνου κλπ.

Επίσης προβλέπονται επίσης παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων καθώς και η τοποθέτηση στα ερείσματα της αρτηρίας αναμονών για μελλοντικά δίκτυα.

Σημαντική παράμετρος είναι και ένα επιπλέον ποσό 10εκατ.ευρώ ως προαίρεση που αφορά την σύνδεση του δρόμου με την Ιόνια Οδό.

Η δημοπράτηση αναμένεται να βγει στον αέρα τις αμέσως επόμενες μέρες και η ολοκλήρωση των εργασιών εφόσον  το έργο υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους προσδιορίζεται για τις αρχές του 2022.

epirus-tv-news.gr