16 θέσεις εργασίας Μηχανικών σε Τεχνικές Εταιρείες στην Ελλάδα.

1526

  

Τεχνική εταιρεία, αναζητά πολιτικό/αρχιτέκτονα/τοπογράφο μηχανικό, με κάποια εμπειρία στη διαχείριση αυθαιρέτων, στη μελέτη και αδειοδότηση κτιριακών, γνώση σχεδιαστικού προγράμματος autocad 2D/3D, γνώση χειρισμού προγραμμάτων Microsoft Office, γνώση Αγγλικών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες), αποστολή βιογραφικού στο mail@galileos.gr(link sends e-mail)

Μελετητική – κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Καλαμάτα αναζητεί Αρχιτέκτονα Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad, Photoshop & 3ds Max καθώς και η οργανωτική ικανότητα. Παρακαλούμε για τη αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενα από ενδεικτικό δείγμα δουλειάς στο email: info@pastras.com(link sends e-mail)

Ζητείται πολιτικός μηχανικός (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) για εργασία σε τεχνικό γραφείο στη Λάρισα. Απαραίτητες προϋποθέσεις: κάτοικος Λάρισας και πολύ καλή γνώση autocad. Αποστολή βιογραφικών στο svafeiadis77@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται πολιτικός μηχανικός με δεκαετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια έργα – οδοποιία και χωματουργικές εργασίες. Αποστολή βιογραφικών στο e mail : cy-con-s@outlook.com(link sends e-mail)

Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός με δεκαετή εργοταξιακή εμπειρία δημοσίων έργων – ύδρευση αποχέτευση για εργασία στις Κυκλάδες. Αποστολή βιογραφικών στο e mail : cy-con-s@outlook.com(link sends e-mail)

Ζητείται άμεσα Mηχανικός Εργοταξίου για ξενοδοχειακό έργο στην Πάρο. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Απαραίτητο δίπλωμα Ι.Χ. και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Αποστολή βιογραφικών στο apapadakos@stathakopoulos.gr(link sends e-mail)stathakopoulos@stathakopoulos.gr(link sends e-mail)

Ζητείται πολιτικός μηχανικός με δεκαετή εργοταξιακή εμπειρία δημοσίων έργων -λογαριασμών και πιστοποιήσεων – ανακεφαλαιωτικών πινάκων ΑΠΕ και αναλυτικών επιμετρήσεων με έδρα την Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο e mail : cy-con-s@outlook.com(link sends e-mail)

Ζητείται Τεχνολόγος Μηχανικός με γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD η ΤΕΚΤΩΝ για Τεχνικό Γραφείο στην Ηλιούπολη Αττικής. τηλ. 2109930993-6974044053

Ζητείται μηχανικός (κατά προτίμηση τοπογράφος) από γραφείο στην Αθήνα, για part-time εργασία προς απόδοση τοπογραφικών & αρχιτεκτονικών σχεδίων και για βοηθός σε περιστασιακές μετρητικές εργασίες. Απαραίτητα: Αριστη γνώση Autocad και βασικές γνώσεις σε αποτυπώσεις. Επιθυμητά: Ιδιόκτητο μέσο μετακίνησης. Αποστολή βιογραφικών σε 2 emails:gio.bakopoulos@gmail.com(link sends e-mail) & vassilis.stournaras@gmail.com(link sends e-mail)

Από Τεχνικό γραφείο Μελετών – κατασκευών στην ΙΟ Κυκλάδες. Ζητείται για μόνιμη απασχόληση αρχιτέκτονας/ισσα με πολύ καλή γνώση Autocad 2D & 3D, φωτορεαλιστικών, εμπειρία έκδοσης οικοδομικών αδειών, ΓΟΚ/ΝΟΚ, Microsoft Office. Αποστολή βιογραφικών: d.manolis@hotmail.co.uk(link sends e-mail) – 6976844911.

Ζητείται από την τεχνική εταιρία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , 2η κατηγορία, έδρα Γέρακας, πολιτικός μηχανικός, υπομηχανικός ή εργοδηγός με ελάχιστη εμπειρία σε δημόσια έργα, για 40 ώρες εργασία την εβδομάδα. ΤΗΛ. 6940 824896, email : mtsaoul@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ από Τεχνική-Ενεργειακή εταιρεία (Αθήνα) για ανάπτυξη και υποστήριξη έξυπνων δικτύων (smart grids). Προϋπηρεσία επιθυμητή, άριστα Αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών: info@novatech.gr(link sends e-mail)

Από το τεχνικό γραφείο “ΔΙΕΛΙΞΙΣ Συνεργάτες Μηχανικοί”, με έδρα τον Πειραιά, ζητείται Πολιτικός Μηχανικός με τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων και εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών. Απαραίτητα προσόντα άριστη γνώση προγραμμάτων 2D-Autocad και γνώσεις ΝΟΚ . Εμπειρία στο μελετητικό και κατασκευαστικό αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή Βιογραφικών: kpapadopoulos@dielixis.gr(link sends e-mail) υπ’όψιν κ. Κ. Παπαδόπουλου

Ζητείται αρχιτεκτόνισσα/ων με γνώσεις autocad – archicad και τρισδιάστατου σχεδιασμού – φωτορεαλισμού. Email: hr@maconstruction.gr(link sends e-mail), τηλ -Fax. 2106839246

Τεχνικό Γραφείο στην Αθήνα (περιοχή Αμπελόκηποι) ενδιαφέρεται να προσλάβει Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό με κάποια εμπειρία στη διαχείριση αυθαιρέτων, στη μελέτη και αδειοδότηση κτιριακών έργων και στην έκδοση ΠΕΑ. Γνώσεις ΝΟΚ, autocad, φωτορεαλιστικό σχέδιο. Επιθυμητό: Σχεδιαστικό Tekton. Μόνιμη απασχόληση, δυνατότητες εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών: brxdmb@hotmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία στα βόρια προάστια αναζητά πολιτικό μηχανικό με τριετή εμπειρία τουλάχιστον στην επίβλεψη και μελέτη ιδιωτικών έργων, άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος 3D, γνώση χειρισμού προγραμμάτων Microsoft Office, γνώση Αγγλικών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες), δίπλωμα οδήγησης Β΄κατηγορίας, αποστολή βιογραφικού στο info@setka.gr

career.duth.gr