19/2: Ημερίδα ΣΕΦ «Φωτοβολταϊκά 2020»

306

  

Την ημερίδα “Φωτοβολταϊκά 2020: Ο ενεργειακός μετασχηματισμός ξεκίνησε” διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών την Τετάρτη στις 19 Φεβρουαρίου, στην Αίγλη Ζαππείου.

Η θεματολογία της ημερίδας χωρίζεται σε δύο ενότητες:

Στην πρώτη με τίτλο “Αυτοπαραγωγή Ενέργειας” θα παρουσιαστούν το θεσμικό πλαίσιο και η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών, με έμφαση στα μικρά οικιακά και εμπορικά συστήματα αυτοπαραγωγής. Κατά τη διάρκειά της, θα διεξαχθεί επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την συμμετοχή παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να αναλυθεί ο ρόλος τους στην αγορά των φωτοβολταϊκών και να μοιραστούν την εμπειρία τους από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του net-metering.

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο “Τεχνολογικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά” θα παρουσιαστούν όλες οι νέες τεχνολογίες σε επίπεδο φωτοβολταϊκών πλαισίων, inverters και του υπόλοιπου τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η εξέλιξη της τεχνολογίας επιδρά στην βιωσιμότητα των έργων.

Ο  πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, Δρ. Σωτήρης Καπέλλος, αναφερόμενος στην ημερίδα επεσήμανε: Λαμβάνοντας υπόψη την επανεκκίνηση της αγοράς  πιστεύουμε ότι η ημερίδα αποτελεί μια κομβική εκδήλωση για τον κλάδο μας στην παρούσα συγκυρία. Τα θέματα είναι σημαντικά και χρηστικά και απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς, σε επενδυτές, στα στελέχη των εταιριών του κλάδου, σε ανεξάρτητους μηχανικούς, σύμβουλους φωτοβολταϊκών έργων. Φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε όχι μόνο την υφιστάμενη κατάσταση για τον τομέα της ιδιοκατανάλωσης (net-metering), αλλά και την ευρύτερη εικόνα του κλάδου όσον αφορά στις επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά, που ήδη διαδραματίζουν ένα σημαντικότατο ρόλο στον ευρύτερο ενεργειακό μετασχηματισμό.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών παραμένει προσηλωμένος στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας υγιούς αγοράς φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.

“Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί οι αρμόδιοι φορείς της αγοράς, ενώ οι παρουσιάσεις καλύπτουν τόσο τις τεχνολογικές, όσο και τις ρυθμιστικές εξελίξεις. Ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα παρουσιάσουν την συνολική εικόνα της σχετικής αγοράς και των προοπτικών της”.

 

economix.gr