200 εκατ. για την ψηφιοποίηση των αρχείων του Κτηματολογίου

182

  

Στις αρχές του 2021 αναμένεται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που θα υλοποιηθούν τα επόμενα έτη. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός κεντρικού ψηφιακού συστήματος, στο οποίο θα μεταφερθεί το σύνολο των τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων σε όλη τη χώρα που έχουν καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο.

Ο βασικός σκοπός του διαγωνισμού που θα διενεργήσει η εταιρεία Ελληνικό Κτηματολόγιο, είναι η ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τη ψηφιοποίηση 600 εκατομμυρίων σελίδων που φυλάσσονται τώρα σε 390 υποθηκοφυλακεία.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Τις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η εκπόνηση των τευχών δημοπράτησης προκειμένου να τεθούν σε διαβούλευση για ένα μήνα.

Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 

Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, η ψηφιοποίηση των αρχείων του κτηματολογίου πιθανότατα θα είναι ένα από τα πρώτα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το νεοσύστατο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούν στην ψηφιακή μετάβαση αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κομισιόν στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ψηφιοποίηση των αρχείων του κτηματολογίου αποτελεί δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των θεσμών. Πρόκειται για έργο μείζονος σημασίας δεδομένου ότι θα διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε τίτλους ιδιοκτησίας από τον υπολογιστή τους, δίχως να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία.

Η επένδυση των 200 εκατομμυρίων ευρώ θα αναβαθμίσει τις επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας, καθώς όταν ολοκληρωθεί, ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων θα αποτελεί υπόθεση λίγων λεπτών.

Επιπρόσθετα, το έργο έχει και σημαντική ιστορική σημασία με τη μεταφορά σε ψηφιακή μορφή συμβολαίων αγοράς ακινήτων και τίτλων κυριότητας, πολλοί εκ των οποίων είναι εκατοντάδων ετών.

Ποιοί θα έχουν πρόσβαση στο αρχείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι ποιος θα έχει πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο του κτηματολογίου, καθώς προκύπτουν περιορισμοί λόγω προσωπικών δεδομένων αλλά και για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της κτηματογράφησης οι ιδιοκτησίες αποτυπώνονται με πιστότητα σε χάρτες που φέρουν συντεταγμένες και στους οποίους συχνά καταγράφονται ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν σε εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων.

Μία από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι στο ψηφιακό αρχείο του κτηματολογίου να έχουν πρόσβαση μόνο ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως δικηγόροι και συμβολαιογράφοι.

Ένα ακόμα ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα είναι εάν το  ψηφιακό αρχείο του κτηματολογίου θα δημοπρατηθεί σε μία φάση ή θα χρειαστεί να γίνουν περισσότεροι διαγωνισμοί.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας Ελληνικό Κτηματολόγιο εκτιμούν ότι η βέλτιστη λύση είναι η διενέργεια ενός διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου.

Αχιλλέας Τόπας

economistas.gr