Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠεριβάλλον4ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου BIOREGIO

4ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου BIOREGIO

H Βιο-Οικονομία αποτελεί ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και μια νέα στρατηγική ανάπτυξης για την Ελλάδα. Η Βιο-οικονομία είναι σημαντικός πυλώνας της βιώσιμη ανάπτυξης καθώς παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες και λύσεις σε έναν αυξανόμενο αριθμό κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, η επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας και διαθεσιμότητας τροφίμων και η αποδοτικότητα των παραγωγικών πόρων. Επομένως, η μετάβαση από τη συμβατική βιο-οικονομία στην κυκλική βιο-οικονομία αποτελεί μια νέα διάσταση που μπορεί να οδηγήσει στη μείωση αποβλήτων, σε αποτελεσματική αλυσίδα αξιών, σε αύξηση εσόδων λόγω ζήτησης “πράσινων” προϊόντων, σε εντονότερη αξιοποίηση ενέργειας από βιομάζα και στην μείωση εξάρτησης από παραδοσιακά λιπάσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, δράσεις του έργου BIOREGIO (https://www.interregeurope.eu/bioregio/) συμβάλλουν σημαντικά στις τρέχουσες εξελίξεις. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και υλοποιείται τοπικά από το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (http://aix.meng.auth.gr/) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.rdfcm.gr/) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο τελικός στόχος του έργου είναι να κατευθύνει τις περιφερειακές πολιτικές έτσι ώστε να υποστηρίξουν τις ορθές πρακτικές της κυκλικής οικονομίας και να προωθήσουν τις σχετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των οργανωμένων δράσεων της κάθε περιφέρειας που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου.

Η 4η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου, που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας (2-3/10-2018), έφερε κοντά εταίρους και φορείς από όλες τις χώρες του εταιρικού σχήματος συμβάλλοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τις δράσεις της κάθε περιφέρειας – εταίρου στον τομέα της κυκλικής βιο-οικονομίας. Επιπλέον, οι εταίροι ενημερώθηκαν για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιφέρεια Νότια Μουντενία μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων καθώς και μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων των υπευθύνων λειτουργίας τους.

Το 4ο ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την 4η διαπεριφερειακή συνάντηση και τις δράσεις του συνόλου του έργου και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου (https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=510).

Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά δελτία με τις τελευταίες εξελίξεις του έργου στο παρακάτω σύνδεσμο:

RELATED ARTICLES