4,4 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου και των Γυμνασίων Σύρου.

289

  

Επενδύοντας τους ευρωπαϊκούς πόρους στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου και του κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου, συνολικού προϋπολογισμού 4,4 εκατ. €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.

Ειδικότερα, η Πράξη “Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ”Βαρδάκειο και Πρώιο”” αφορά στην κατάταξη του Νοσοκομείου στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή και τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως τοποθέτηση θερμομονωτικού κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, φωτιστικών, ψύκτη, κυκλοφορητών, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ηλιακών θερμοσιφώνων κλπ.

Ο προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχονται σε 3.298.950,76 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31.10.2020 και λήξης η 30.06.2023.

Η Πράξη “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου” αφορά στην κατάταξη των κτιρίων στην κατηγορία Β, από την κατηγορία Δ΄που βρίσκεται σήμερα.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή, περιλαμβάνουν τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με LED, αντικατάσταση των λεβήτων – καυστήρων και κυκλοφορητών με νέου τύπου inventer, αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα, θερμομόνωση δώματος και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου BMS.

Ο προϋπολογισμός και η δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχονται σε 1.134.000,00 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31.10.2020 και λήξης η 30.06.2022.

Τα δύο έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας “Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων” του Ε.Π. “Νότιο Αιγαίο”, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δικαιούχος των έργων είναι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης: “Η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου για μία ακόμη φορά στηρίζει με πράξεις τις δημόσιες δομές υγείας και παιδείας, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητές της.

Με τα έργα αυτά αναβαθμίζονται ενεργειακά δημόσια κτίρια, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Στα προβλήματα απαντάμε με έργα. Συνεχίζουμε με αίσθημα ευθύνης και πολύ δουλειά.

cyclades24.gr