Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023
ΑρχικήΝέα4ο Πανελλήνιο συνέδριο αναστηλώσεων

4ο Πανελλήνιο συνέδριο αναστηλώσεων

architect toolsΗ Εταιρεία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων – ΕΤΕΠΑΜ θα διοργανώσει στη Θεσσαλονίκη, το Νοέµβριο του 2015, το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων.

Στο αντικείµενο του συνεδρίου εµπίπτουν τα σχετικά µε την αναστήλωση των ιστορικών κτισµάτων (και των λειψάνων τους) ζητήµατα, που αφορούν:
α) στη φιλοσοφία και µεθοδολογία των επεµβάσεων,
β) στη σεισµική επικινδυνότητα των µνηµείων
γ) στην τεχνολογική έρευνα (τεκµηρίωση,τεχνικές, υλικά κλπ) και εφαρµογή
δ) στην ανάδειξη µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων.

Απευθύνεται σε επιστήµονες που προέρχονται από τους χώρους των φυσικών επιστηµών και της τεχνολογίας και συνεισφέρουν στο αναστηλωτικό έργο. Η διάρκεια του συνεδρίου θα είναι τριήµερη και δύο από τις συνεδρίες θα αφιερωθούν στα ειδικά θέµατα µε τίτλους: «Αναστηλώσεις νεώτερων µνηµείων µε φέροντα στοιχεία από χάλυβα και οπλισµένο σκυρόδεµα» και « Οι επιπτώσεις του σεισµού της Κεφαλλονιάς στα µνηµεία» .

Όσοι επιθυµούν, µπορούν να συµµετάσχουν µε ανακοίνωση. Οι ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποτελούν ουσιαστική συµβολή στο αντικείµενο, εκθέτοντας στην περίπτωση των εφαρµογών ολοκληρωµένη την αναστηλωτική προβληµατική του συµµετέχοντα, και στην περίπτωση της έρευνας την άµεση συσχέτισή της µε τα αναστηλωτικά ζητήµατα.
Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν µπορούν να στείλουν ενηµερωτικά ονόµατα και τίτλο της ανακοίνωσης τους, από τις 20 Δεκεµβρίου 2014. Για την επιλογή των ανακοινώσεων οι συµµετέχοντες πρέπει να στείλουν περιλήψεις έκτασης από µία έως
τρεις σελίδες, στις οποίες είναι δυνατόν να συµπεριλαµβάνονται µικρά ασπρόµαυρα γραµµικά σχέδια, διαγράµµατα και ασπρόµαυρες εικόνες. Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική µορφή, στη διεύθυνση: [email protected], µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015.

Πληροφορίες: Τηλ. 2310-423079 ( Καλλιόπη Θεοχαρίδου), email: [email protected], ιστοσελίδα : www.etepam.gr

 

 

Πηγή: tee.gr

RELATED ARTICLES