Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑγγελίες5 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

5 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

volos

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως τελικός δικαιούχος του έργου με τίτλο «Life GreenYourMove: Development and promotion of a co-modal journey planning platform to minimize GHG emission in Europe», κωδικός 5119, LIFE14 ENV/GR/000611 ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με επιστημονικό προσωπικό, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα προηγούνται των τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Life 2014).

ΘΕΣΗ Α: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Προγραμματιστής
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ σε σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
– Γνώση γλωσσών προγραμματισμού C και Java
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007

ΘΕΣΗ Β: Μηχανολόγος Μηχανικός
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ σε σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
– Μεταπτυχιακός τίτλος από τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΘΕΣΗ Γ: Μηχανολόγος Μηχανικός
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ σε σχολή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανολόγου Μηχανικού
– Μεταπτυχιακός τίτλος από τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007

ΘΕΣΗ Δ: Προπτυχιακός Φοιτητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Φοίτηση σε ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
– Ολοκλήρωση των μαθημάτων Διακριτά Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ, Αλγόριθμοι, Ψηφιακή Σχεδίαση, Τεχνητή Νοημοσύνη ή συναφούς αντικειμένου
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007

ΘΕΣΗ Ε: Οργάνωση και Διοικητική Υποστήριξη του έργου
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ σε σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα LOGISTICS (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ή συναφούς αντικειμένου
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007
– Εργασιακή Εμπειρία σε θέση Οικονομικού Συμβούλου, Βοηθού Λογιστού ή συναφούς ειδικότητας (Τουλάχιστον 3ετής)

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα τηλέφωνα 24210-06403 και 24210-06413.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://ee.uth.gr

 

Πηγή: career.duth.gr

RELATED ARTICLES