ΚΑΠΕ : Συνέδριο για τα έργα και αποτελέσματα του χρηματοδοτικού μηχανισμού ευρωπαϊκού του οικονομικού χώρου

445

  

Τα έργα και τα αποτελέσματα του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 11 εκ. €, παρουσιάζονται στο διήμερο συνέδριο που διοργανώνει το ΚΑΠΕ, ως Διαχειριστής του Προγράμματος, την Τετάρτη 6 & Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Athens Crowne Plaza (Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα).

Στη χώρα μας, χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν από το πρόγραμμα εννέα επιδεικτικά πρωτοποριακά έργα ενσωμάτωσης ΑΠΕ και ηλεκτροκίνησης, σε διάφορες κοινότητες και περιφέρειες, σε κτίρια και εγκαταστάσεις δημοσίου σκοπού (νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, αθλητικά κέντρα, κτίρια διοίκησης, αντλιοστάσια), μεγάλης επισκεψιμότητας και σημαντικής κοινωνικής προστιθέμενης αξίας. Στο συνέδριο παρουσιάζονται και έργα ΑΠΕ που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14 σε έξι άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Λετονία). Τέλος θα παρουσιαστούν διμερείς δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ ελληνικών φορέων και φορέων από τις Δότριες Χώρες.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%. Η θεματική περιοχή « GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)» του XM EOX 2009-2014 για την Ελλάδα, για την οποία το ΚΑΠΕ είναι ο Διαχειριστής του Προγράμματος, έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα, που επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των ΑΠΕ, ολοκληρώθηκε ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος, με πολύ υψηλό βαθμό απορρόφησης, πάνω από το 90%, και έχοντας επιτύχει όλους τους ενεργειακούς του δείκτες (παραγωγή ενέργεια από ΑΠΕ, μείωση εκπομπών CO2).

energia.gr