Στα… χαρτιά τα Παρατηρητήρια Αυθαιρέτων

740

  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Πολεοδομία των Χανίων την τετραετία 2015 – 2018 πρωτοκολλήθηκαν 920 καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές, με τον πανελλήνιο ετήσιο μέσο όρο να κυμαίνεται πολύ χαμηλότερα, στις 50.

Ο μεγάλος αριθμός των καταγγελιών σε συνδυασμό με την υποστελέχωση της υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια την ύπαρξη μεγάλων καθυστερήσεων. Χαρακτηριστικό ως προς αυτό είναι ότι εκκρεμούν υποθέσεις αυθαιρέτων ακόμα και από το 2014!

ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟΙ ΝΟΜΟΙ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Αυθαιρέτων της Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων από την εφαρμογή του “Καλλικράτη” το 2011 άρχισε να εξυπηρετεί όλο τον Νομό Χανίων και τη Γαύδο. Ο “Καλλικράτης” όριζε ότι σε διάστημα 2 χρόνων θα έπρεπε οι Δήμοι -πέραν του μητροπολιτικού Δήμου Χανίων- να αποκτήσουν δική τους Υπηρεσία Δόμησης. Η διαδικασία όμως αυτή δεν προχώρησε με συνέπεια η Πολεοδομία του Δήμου Χανίων να εξακολουθεί να εξυπηρετεί όλους τους Δήμους και τα επόμενα χρόνια.

Τον Νοέμβριο του 2017 ψηφίστηκε ο νόμος 4495, που προέβλεπε τη μεταφορά της αρμοδιότητας ελέγχου των αυθαιρέτων από τους Δήμους στις Περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργούνταν Διεύθυνση Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχου Δόμησης και Περιφερειακά Παρατηρητήρια και Τμήματα Ελέγχου Δόμησης στην έδρα κάθε Περιφέρειας καθώς και Τοπικά Παρατηρητήρια ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Μάλιστα ο νόμος ανέφερε ρητά πως μέσα σε 6 μήνες θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τη στελέχωση των Παρατηρητηρίων με το αναγκαίο προσωπικό, την κατάρτισή του, το θέμα της υλικοτεχνικής υποδομής κ.λπ.

Ωστόσο, όπως και στον “Καλλικράτη”, κάτι τέτοιο δεν συνέβη με συνέπεια να συνεχίζεται η προβληματική κατάσταση που δημιουργήθηκε από το 2011, καθιστώντας το υποστελεχωμένο Τμήμα Αυθαιρέτων της Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων αρμόδιο για όλο τον Νομό.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Είναι δεδομένο ότι η ίδρυση και λειτουργία των Παρατηρητηρίων θα εξομαλύνει την κατάσταση και οι καταγγελίες για φαινόμενα αυθαίρετης δόμησης θα μπορούν να διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα. Σύμφωνα με τον νόμο, τους ελέγχους θα διενεργούν ιδιώτες μηχανικοί που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ελεγκτών δόμησης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν εγγραφεί στο εν λόγω μητρώο πολλοί ιδιώτες μηχανικοί που όμως παραμένουν ανενεργοί καθώς δεν έχει προχωρήσει η σύσταση των Παρατηρητηρίων.

Παράλληλα, η ίδρυση του Παρατηρητηρίου θα δώσει “ανάσα” στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Χανίων, που καλείται να αντεπεξέλθει σε ένα μεγάλο φόρτο εργασίας εξυπηρετώντας και τους 7 Δήμους του Νομού Χανίων.
Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η νέα κυβέρνηση θα “τρέξει” τις διαδικασίες για τη σύσταση των Παρατηρητηρίων Αυθαιρέτων ή αν αυτά θα παραμείνουν και για άλλα χρόνια στα… χαρτιά.

Δημήτρης Μαριδάκης

haniotika-nea.gr