Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΝέαΔασικοί Χάρτες: Χαμηλές ταχύτητες στην εξέταση των αντιρρήσεων

Δασικοί Χάρτες: Χαμηλές ταχύτητες στην εξέταση των αντιρρήσεων

Με ρυθμούς χελώνας καιπολλά προβλήματα εξελίσσεται η εξέταση των 335.000 αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών. Μπορεί τους τελευταίους δύο μήνες να έχουν συσταθεί αρκετές επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων, ο συνολικός αριθμός τους όμως σε όλη τη χώρα δεν ξεπερνά τις 72.

Με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπει τη λειτουργία τουλάχιστον 116 επιτροπών, αυτή τη στιγμή λειτουργούν λίγο περισσότερες από τις μισές. Κάποιες, μάλιστα, εξ αυτών υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, όπως επισημαίνουν μηχανικοί και δασολόγοι. Σημειώνεται ότι οι αντιρρήσεις αφορούν πάνω από 2.600.000 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί στο 1,9% της χώρας. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω εκτάσεων δεν μπορούν να διαχειριστούν ή να μεταβιβάσουν την περιουσία τους μέχρι να περατωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων.

Τα «αγκάθια» στην εξέταση των αντιρρήσεων, που αφορά σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, αναδεικνύει το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σε επιστολή του προς τον υπηρεσιακό υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παντελή Κάπρο τονίζει ότι η μία από τις δύο επιτροπές που είχε συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό στο Ηράκλειο καταργήθηκε πριν καν αρχίσει να λειτουργεί, λόγω έλλειψης προσωπικού. «Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1985/21-10-2022 απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οφείλουν να συγκροτηθούν δύο επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και μία επιτροπή στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Οπως πληροφορηθήκαμε, μία από τις δύο επιτροπές στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου καταργείται, πριν καν λειτουργήσει, λόγω έλλειψης προσωπικού και μάλιστα ο δασολόγος που έχει οριστεί στη συγκεκριμένη επιτροπή πρέπει να καλύψει τις ανάγκες της επιτροπής Λασιθίου» αναφέρει στην επιστολή του το ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Σημειώνει πως το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Επιμελητηρίου έχει ορίσει συνολικά 16 εκπροσώπους συνάδελφους μηχανικούς, ώστε να συμμετέχουν σε αντίστοιχο αριθμό επιτροπών. Συγκεκριμένα, οκτώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και οκτώ στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Θεωρείται, επομένως, αναγκαία η συγκρότηση τουλάχιστον πέντε έως οκτώ επιτροπών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να καλυφθούν οι χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις, ώστε να μην παρατείνεται η αγωνία των πολιτών λόγω παλινωδιών και καθυστερήσεων.

«Στις 31/01/2023 εκδόθηκε ΚΥΑ η οποία αναφερόταν αφενός στην αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών που αποτελούν την επιτροπή εξέτασης των αντιρρήσεων δασικών χαρτών, και αφετέρου στο ότι η κάθε επιτροπή οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές τον μήνα και να εξετάζει 25 υποθέσεις ανά συνεδρίαση, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση των επιτροπών. Είναι, λοιπόν, προφανές και κρίνεται σκόπιμη η άμεση συγκρότηση ικανού αριθμού επιτροπών τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ώστε να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατό στην εξέταση των χιλιάδων σε αριθμό αιτήσεων» υπογραμμίζεται στην επιστολή προς τον κ. Κάπρο.

Προβλήματα υπάρχουν και στον Νομό Χανίων. Πριν από λίγες εβδομάδες άρχισε η λειτουργία τριών επιτροπών για την εξέταση περισσότερων των 4.000 αντιρρήσεων. Ο όγκος των υποθέσεων είναι τόσο μεγάλος, που θεωρείται αδύνατο να εξετάζονται 100 ανά μήνα, προκειμένου να πληρώνονται τα μέλη της επιτροπής, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα προχωρήσει η όλη διαδικασία γρήγορα. Ανάλογη εικόνα και στη Μεσσηνία, όπου εκκρεμούν προς εξέταση πάνω από 10.000 αντιρρήσεις.

Από τις πέντε, οι τρεις…

Αυτή τη στιγμή, από τις πέντε επιτροπές που συγκροτήθηκαν στις αρχές του χρόνου, συνεδριάζουν και εξετάζουν φακέλους αντιρρήσεων οι τρεις. Με αυτούς τους ρυθμούς εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία με πέντε χρόνια για να εξεταστεί το σύνολο των αντιρρήσεων στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΕΝ, έχει προβλεφθεί η σύσταση κατ’ ελάχιστο 116 επιτροπών, για τη λειτουργία των οποίων έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδοτική πηγή από το Πράσινο Ταμείο, αριθμός που μπορεί φτάσει και τις 200. Στόχος, να εξετάζουν 20.000 αντιρρήσεις τον μήνα, δεδομένου ότι για την καταβολή της αποζημίωσης των μελών απαιτείται εξέταση 100 υποθέσεων ανά μήνα. Οι επιτροπές αποτελούνται από δικηγόρο (ως πρόεδρο), μηχανικό από τον ιδιωτικό τομέα και δασολόγο από τον δημόσιο τομέα. Επιπλέον, έχει προβλεφθεί να γίνονται προπαρασκευαστικές – υποστηρικτικές διεργασίες από τις Διευθύνσεις Δασών, έτσι ώστε η ροή των αντιρρήσεων να είναι πλήρως ομαδοποιημένη και τελικά να επιτευχθεί ο επιθυμητός ρυθμός εξέτασης των αντιρρήσεων.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η αντίρρηση ενός πολίτη δεν γίνει αποδεκτή από την αρμόδια ΕΠΕΑ, ο πολίτης έχει το δικαίωμα άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της πράξης κύρωσης του δασικού χάρτη για το τμήμα εκείνο της αντίρρησης που η ΕΠΕΑ δεν έκανε αποδεκτό. Προϋπόθεση της προσφυγής στο ΣτΕ είναι η ενσωμάτωση στον κυρωμένο δασικό χάρτη της επίμαχης έκτασης ύστερα από την απορριπτική απόφαση της ΕΠΕΑ.

Υπερδιπλασιασμός αμοιβών για τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα

Σε μία προσπάθεια να επιταχυνθεί ο ρυθμός εξέτασης των εκατοντάδων χιλιάδων εκκρεμών αντιρρήσεων, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προχωρήσει στην αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης για όλα τα μέλη των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπερδιπλασιάστηκαν οι αμοιβές για τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η μηνιαία αποζημίωση για τον πρόεδρο αυξήθηκε από τα 400 ευρώ στα 800 ευρώ, για τον δασολόγο υπάλληλο του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα 250 ευρώ στα 600 ευρώ, για τον μηχανικό από τα 250 ευρώ στα 600 ευρώ και για τον γραμματέα από τα 150 ευρώ στα 400 ευρώ. Οπως επισημαίνεται στην ΚΥΑ, το σύνολο της ανωτέρω αποζημίωσης κατά άτομο, με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο, καταβάλλεται εφόσον κατά μήνα τηρηθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός συμμετοχής σε τέσσερις συνεδριάσεις ανά μέλος, συνδυαστικά με την ολοκλήρωση 25 υποθέσεων ανά συνεδρίαση και συνολικά 100 υποθέσεων στο τέλος εκάστου μήνα. Ως μήνας νοείται η ημερολογιακή περίοδος τριάντα ημερών από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής των αντιρρήσεων.

Η μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον η επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση του συνόλου των 100 υποθέσεων στο τέλος του μήνα, έχοντας εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρακτικό. Οι αποζημιώσεις των μελών των ΕΠΕΑ καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Πράσινο Ταμείο, κατόπιν βεβαίωσης των προϊσταμένων των οικείων Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ως προς την πληρότητα και ορθότητα των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης αποζημίωσης. Αναλογική αποζημίωση προβλέπεται για όσους αναπληρώνουν τακτικά μέλη σε κάποια επιτροπή, ενώ για όσες υποθέσεις πέραν των 100 εξεταστούν, καταβάλλεται αποζημίωση ανά ολοκληρούμενη υπόθεση εντός του διαστήματος του ενός μηνός, ως εξής: πρόεδρος, 8 ευρώ, δασολόγος, 6 ευρώ, μηχανικός, 6 ευρώ, και γραμματέας, 4 ευρώ.

Σύμφωνα, πάντως, με τη Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα Δασολόγων, με το πλαφόν του 25% επί των μηναίων αποδοχών κανένας δεν μπορεί να πληρωθεί το περιβόητο 600άρι. Σημειώνει ότι πέρα από το γεγονός ότι οι λιγοστοί δασολόγοι πέραν όλων των άλλων αρμοδιοτήτων φορτώθηκαν υποχρεωτικά και τις ΕΠΕΑ, θα πρέπει μετά το ωράριό τους να συνεδριάζουν, να μελετούν τις υποθέσεις και να βγάζουν αποφάσεις. Προκύπτουν θέματα, επίσης, για το τι θα γίνει για τις συνεδριάσεις που έγιναν εντός του ωραρίου και με ποιον τρόπο θα μετακινούνται οι δασολόγοι για να πάνε στο μέρος των συνεδριάσεων.

Πέρα απ’ αυτό, σε ένα από τα τελευταία νομοσχέδια που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση προβλέφθηκε η διαδικασία αναπληρώσεως του κενού που προκύπτει συχνά στην πράξη και κωλύει τη λειτουργία των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών λόγω παραίτησης μελών ΕΠΕΑ, που προέρχονται από ελευθέρα επαγγέλματα (δικηγόροι και μηχανικοί). Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση παραιτήσεως του μηχανικού, μέλους της επιτροπής και του αναπληρωτή αυτού, δύναται να ορίζεται από τον γενικό γραμματέα Δασών ως μέλος δασολόγος υπάλληλος του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Περαιτέρω σε περίπτωση παραιτήσεως του προεδρεύοντος καταρχήν, και τουλάχιστον παρ’ εφέταις, δικηγόρου και του αναπληρωτή αυτού, η επιτροπή εξέτασης αντιρρήσεων ανασυγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα Δασών, αποτελούμενη από έναν δασολόγο υπάλληλο του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ως πρόεδρο, έναν δικηγόρο τουλάχιστον παρά πρωτοδίκαις αυτή τη φορά, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της επικρατείας, με τον αναπληρωτή του, και έναν μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Ομοίως, καταργήθηκε η πρακτικώς ανεφάρμοστη πρόβλεψη περί μητρώου αναπληρωτών και ορίστηκε ότι με την απόφαση συγκροτήσεως των επιτροπών θα ορίζονται τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη τους.

Σε ποιες περιοχές έπιασαν δουλειά

Τους τελευταίους δύο μήνες, πάντως, έχουν δημοσιευτεί στη Δι@ύγεια ουκ ολίγες αποφάσεις για τη συγκρότηση επιτροπών, στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΥΠΕΝ να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Αναλυτικά, υπόσταση απέκτησαν οι επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών:

 • των δήμων/δημοτικών ενοτήτων Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής, Κουβαρά και Καλυβίων Θορικού του δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
 • των δήμων/δημοτικών ενοτήτων Κερατέας – Μακρονήσου Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
 • των δήμων/δημοτικών ενοτήτων Αγ. Στεφάνου – Ανοιξης – Διονύσου – Δροσιάς – Ροδόπολης (Μπάλας) – Σταμάτας, Κρυονερίου Δήμου Διονύσου, Αχαρνών Δήμου Αχαρνών, Μαλακάσας, Αφιδνών Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
 • των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων των νήσων Νάξου, Ιου, Αμοργού, Κέας, Κύθνου, Μήλου, Κιμώλου και Σίφνου,
 • της Περιφερειακής Ενότητας Ανδρου και των νήσων Μύκονου και Σύρου,
 • της Καλαμπάκας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,
 • της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδος (δεύτερη επιτροπή),
 • της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίου και της Δημοτικής Ενότητας Μαραθόκαμπου του Δήμου Δυτικής Σάμου,
 • των Δημοτικών Κοινοτήτων Σαμίων, Βαθέος, Κοκκαρίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Αμπέλου, Βουρλιωτών, Μαολατών, Παλιοκάστρου, Σταυρινήδων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος και Πυθαγορείου, Μυτιληνιών, Παγώνδας, Χώρας, Κουμαραδείων, Μαυρατζαίων, Μεσογείου, Μύλων, Πάνδροσου, Πύργου και Σπαθαριών της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου του Δήμου Ανατολικής Σάμου,
 • του Δήμου Ικαρίας και του Δήμου Φούρνων – Κορσεών της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας,
 • της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,
 • της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και
 • στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Νομού Καβάλας.

Πού έχουν εκδοθεί αποφάσεις έως τώρα

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και περιοχές της χώρας στις οποίες συνεδριάζουν εδώ και καιρό οι επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων.

Συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο μέχρι και πριν από λίγες ημέρες είχαν εκδοθεί αποφάσεις (άλλες θετικές και άλλες απορριπτικές) για αντιρρήσεις κατά των δασικών χαρτών: α) στις τοπικές/δημοτικές κοινότητες των Δήμων Πειραιά, Νίκαιας- Αγ. Ιωάννου Ρέντη, Περάματος και Κερατσινίου – Δραπετσώνας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, β) στους Δήμους Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρουπόλεως, Νέας Σμύρνης, Αγίου Δημητρίου, Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Π. Φαλήρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, γ) στον Δήμο Γαλατσίου, δ) στη Σαλαμίνα, ε) στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, στ) στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Υδρας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ζ) στα Χανιά, η) στην Κέρκυρα, θ) στην Κοζάνη, ι) στο Αίγιο, κ) στα Μετέωρα, λ) στη Σπάρτη και σε άλλες περιοχές της Λακωνίας, μ) στον Ερύμανθο Αχαΐας, ν) σε διάφορες περιοχές της Αρκαδίας, ξ) στο Κιλκίς και ο) στα Κύθηρα.

 • Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου

newsbreak.gr

RELATED ARTICLES