9ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

190

  

Στις 15 με 18 Ιουνίου 2022 θα λάβει χώρα, στην πόλη της Κέρκυρα, το 9ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Σκοπός του συνεδρίου είναι η αντιμετώπιση του σημαντικού ζητήματος της βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέσω της προώθησης ασφαλών πρακτικών και αποτελεσματικών τεχνολογιών.

Το Συνέδριο εστιάζει κυρίως στις σύγχρονες τεχνολογίες στερεών αποβλήτων με στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και των πολιτών και να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων έχοντας κύρια θεματολογία:

  • Διαχωρισμός στην πηγή •Βιολογική επεξεργασία •επεξεργασία σε κεντρικές εγκαταστάσεις• πρόληψη αποβλήτων •αξιοποίηση βιοαποβλήτων •προώθηση της ανακύκλωσης •τεχνολογίες Waste-to-energy και ανάκτηση ενέργειας • έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων •διαχείριση λάσπης •γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα •διαχείριση συγκεκριμένων ροών αποβλήτων (απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λπ.) •βιοτεχνολογία •βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές •δίκτυα συμβίωσης •κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας •αποτύπωμα άνθρακα και υδάτινο αποτύπωμα •πρωτοβουλίες μηδενικών αποβλήτων •πλαστικά και βιοπλαστικά •θαλάσσια απορρίμματα

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις προοπτικές αξιοποίησης και στα προϊόντα από στερεά απόβλητα, όπως: βιοκαύσιμα, κομπόστ, υλικά κ.λπ , επικίνδυνα απόβλητα & οικιακά επικίνδυνα απόβλητα καθώς και στην κυκλική οικονομία σε όλους τους βασικούς τομείς δράσης.

Σημαντικές ημερομηνίες

31 Δεκεμβρίου 2021 Προθεσμία υποβολής περιλήψεων (https://www.corfu2022.uest.gr/index.php/en/conference/abstract-submission)

10 Μαρτίου 2022 Προθεσμία για εγγραφή Early bird (https://corfu2022.uest.gr/cardlink/checkout.php)

Περισσότερες πληροφορίες : https://corfu2022.uest.gr/index.php/en/