9 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικυύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

92

  

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Λιβαδειάς, ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/07/2020-17/07/2020

Επικοινωνία: 22610-28089, 22610 29368, εσωτ. 5 160

Προκήρυξη