Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΑΔΜΗΕ: Η οριστική λίστα με τους σταθμούς ΑΠΕ που χάνουν τις προσφορές...

ΑΔΜΗΕ: Η οριστική λίστα με τους σταθμούς ΑΠΕ που χάνουν τις προσφορές σύνδεσης

APE

Σε συνέχεια των από 19.12.2014 και 15.01.2015 κοινών ανακοινώσεων των Διαχειριστών Συστήματος και Δικτύου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4152/2013 περί εγγυοδοσίας για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και της από 06.04.2015 σχετικής ανακοίνωσης, ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την οριστική λίστα έργων αρμοδιότητάς του για τα οποία οι εκδοθείσες προ της 01.01.2015 Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, λόγω μη εκπλήρωσης των προβλέψεων του ν.4152/2013 όπως ισχύει, ήτοι λόγω μη προσκόμισης από τους φορείς των έργων αυτών της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής.

 

Πηγή:energypress.gr

RELATED ARTICLES