Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΑλλαγές στη νομοθεσία για την οριοθέτηση ρεμάτων ζητούν ιδιοκτήτες οικοπέδων

Αλλαγές στη νομοθεσία για την οριοθέτηση ρεμάτων ζητούν ιδιοκτήτες οικοπέδων

adeies_domisis

Με δεμένα χέρια ιδιοκτήτες οικοπέδων στο Πήλιο για τις άδειες δόμησης

Την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την οριοθέτηση ρεμάτων εντός παραδοσιακών οικισμών για τον κάθε ιδιοκτήτη οικοπέδου στο Πήλιο απαιτεί ο Νόμος 4258/14, όταν για κάθε άδεια δόμησης στους παραδοσιακούς οικισμούς του βουνού των Κενταύρων ακολουθείται ένα και μόνο Προεδρικό Διάταγμα και αυτό βρίσκεται σε ισχύ από το 1980.

Στο ΤΕΕ Μαγνησίας έχουν γίνει τουλάχιστον πέντε αναφορές από μηχανικούς για τα προβλήματα που συναντά η εφαρμογή του νέου Νόμου, σε μία περίοδο που η οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει βουτιά και ο κλάδος πλήττεται από ανεργία. Η Διοικούσα Επιτροπή κατέγραψε το πρόβλημα πριν από έξι μήνες σε συνεδρίαση που ασχολήθηκε με το θέμα και παρενέβη πλην, όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Επανέρχεται για την αντιμετώπισή του στη συνεδρίαση του ΤΕΕ, σήμερα, Δευτέρα 16 Μαΐου 2016.

Θέλοντας να καταδείξει τις δυσκολίες του Νόμου, η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας Νάνσυ Καπούλα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, αν μέσα από τη Τσαγκαράδα περνάει ρέμα και υπάρχουν δέκα ιδιοκτήτες παραρεμάτιων οικοπέδων, τότε πρέπει και οι δέκα να εκδώσουν από ένα Προεδρικό Διάταγμα. «Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ είπε η κ. Καπούλα θα εισηγηθεί την έκδοση από πλευράς των αρμοδίων υπουργείων ενός Προεδρικού Διατάγματος που ουσιαστικά να δίνει τους όρους για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων, ώστε ο κάθε ιδιοκτήτης να κάνει εφαρμογή αυτού του Προεδρικού Διατάγματος όπως γίνεται κατ’ αντιστοιχία και για τη δυνατότητα δόμησης στο Πήλιο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του ’80», είπε η ίδια.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο φάκελος οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) ή μεταξύ άλλων την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Μετά τη θεώρηση του Φακέλου Οριοθέτησης καθορίζονται οι οριογραμμές του υδατορέματος είτε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είτε από Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων ανάλογα από την κατηγορία.

Η προαναφερόμενη διαδικασία θα πρέπει να έχει διεκπεραιωθεί εντός 45 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, όμως δεν σταματά εδώ. Για τον καθορισμό των οριογραμμών απαιτείται γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ενώ εκδίδεται πράξη επικύρωσης των οριογραμμών από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον υπουργό Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.

Αν μάλιστα από τη μελέτη του ρέματος αποδειχτεί ότι χρειάζεται και διευθέτηση, τότε η νομοθεσία προβλέπει σειρά διαδικασιών όπως την έκδοση νέων μελετών.

Σημειώνεται ότι οι Διοικητικές Πράξεις στο Πήλιο λόγω του ότι προστατεύονται από το άρθρο 24 του Συντάγματος για το Περιβάλλον και την Αρχιτεκτονική Κληρονομία απαιτεί την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων.

Προβλήματα και στα μικρά υδατορέματα

Ακόμη και στα μικρά υδατορέματα, όπου δεν απαιτείται η εκπόνηση μελέτης αντιμετωπίζονται δυσκολίες. Σύμφωνα με πληροφορίες από μηχανικούς, κάποιες υπηρεσίες δηλώνουν αναρμόδιες να εκτιμήσουν αν το ρέμα είναι μικρό ή μεγάλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει παραπομπή του φακέλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας. Τα δε μικρά υδατορέματα εξαιρούνται από την οριοθέτηση όταν δεν χρήζουν ειδικής προστασίας. Ο Νόμος δεν αναφέρει τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη, με αποτέλεσμα και σε αυτήν την κατηγορία οι Υπηρεσίες να σηκώνουν τα χέρια ψηλά.

Τι λένε οι τοπογράφοι μηχανικοί

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μαγνησίας Χρυσόστομος Αποστόλου, ο οποίος θα αναπτύξει εισήγηση στη Διοικούσα Επιτροπή, θα προτείνει την προκήρυξη μελετών για τα σημαντικότερα ρέματα που Πηλίου που διέρχονται παραδοσιακούς οικισμούς, ώστε να προκύψει ένα Προεδρικό Διάταγμα που να περιλαμβάνει όλα τα υδατορέματα.

«Θεωρούμε ότι πρέπει να μελετηθούν όλα τα υδατορέματα, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ιδιώτες με σειρά μελετών και έκδοση κατά περίπτωση Προεδρικών Διαταγμάτων εντός των παραδοσιακών οικισμών που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία. Οι εκπτώσεις που γίνονται αυτήν τη στιγμή στη εκπόνηση μελετών φτάνουν και ξεπερνούν το 50%. Είναι μία καλή χρονική συγκυρία, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να προστατέψουν τα υδατορέματα και τις παραρεμάτιες ζώνες και να επιλύσουν το πρόβλημα της έκδοσης αδειών δόμησης», είπε.

Υδατορέματα εκτός παραδοσιακών οικισμών

Εξάλλου, εκτός από τα προαναφερόμενα προβλήματα, οι μηχανικοί επισημαίνουν ότι στις περιπτώσεις των μικρών υδατορεμάτων εκτός παραδοσιακών οικισμών που εξαιρούνται από την οριοθέτηση, δεν έχει οριστεί ελάχιστη απόσταση κτίσματος από την όχθη ρέματος. Οπότε και σ’ αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να διευκρινιστούν τα κριτήρια με την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου.

 

taxydromos.gr

RELATED ARTICLES