Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΝέαΑνακοίνωση του ΤΕΕ-ΑΜ: “Προσηλωμένο με συνέπεια και συνέχεια στον θεσμικό του ρόλο”

Ανακοίνωση του ΤΕΕ-ΑΜ: “Προσηλωμένο με συνέπεια και συνέχεια στον θεσμικό του ρόλο”

tee_anatoliki_makedoniasΟ θεσμικός ρόλος του ΤΕΕ περιγράφεται με σαφήνεια στις σχετικές διατάξεις ως ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και τον ρόλο αυτό επιδιώκει να υπηρετεί με συνέπεια και συνέχεια και το ΤΕΕ-ΑΜ.

Οι θέσεις του ΤΕΕ παράγονται με καθορισμένη συλλογική λειτουργία, μία διαδικασία, που περιέχει κατάθεση επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, επεξεργασία θέσεων σε σχετικές επιτροπές, διάλογο, αξιολόγηση και απόφαση από τα όργανα της διοίκησής του.

Οι θέσεις αυτές, προκειμένου να έχουν βαρύτητα και διάρκεια, επιδιώκεται να μην περιέχουν αντιφάσεις και να είναι τεκμηριωμένες στηριζόμενες στην επιστήμη, στην τεχνική και την τεχνολογία, στοχεύοντας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η δομή της λειτουργίας του ΤΕΕ βασίζεται στην συλλογικότητα και κατά συνέπεια στην δομημένη σύνθεση ή ακόμη και αντιπαράθεση απόψεων για την δημοκρατική λήψη αποφάσεων, που εκφράζονται προς τα έξω μόνον από την διοίκηση και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, δεοντολογία την οποία οφείλουν όλοι να σέβονται και να διαφυλάσσουν.

Το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά του Τμήματα διατηρώντας την αυτοτέλειά τους συνεργάζονται με τους φορείς της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, με τους άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, για την προώθηση και επεξεργασία θεμάτων που αφορούν την περιοχή αρμοδιότητάς τους

Σχετικά με την πρόσφατη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ, όπου μεταξύ των θεμάτων συζήτησης ήταν και το θέμα του ‘’Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ)’’, η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να επανενεργοποιήσει και συμπληρώσει και με νέα μέλη την  σχετική Ομάδα Εργασίας προκειμένου να εξετάσει το θέμα στα πλαίσια όλων των νέων εξελίξεων και πάνω στη βάση των θέσεων που έχει ήδη  καταθέσει το ΤΕΕ-ΑΜ.

Το ΤΕΕ-ΑΜ σε σχέση με τον αγωγό ΤΑΡ, έχει θέσει σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν

  • Την  ασφάλεια είτε σε σχέση με την κατασκευή και την λειτουργία του αγωγού, είτε σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος πλησίον του οποίου διέρχεται ο αγωγός (π.χ. αποκλεισμός διέλευσης από τον Τυρφώνα των Φιλίππων).
  • Την διασύνδεση αλλά και την πρόβλεψη μελλοντικών διασυνδέσεων με τα Ελληνικά Συστήματα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ και ΑΣΦΑ) και την σημασία που έχει η δυνατότητα πρόσβασης της χώρας σε εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας φυσικού αερίου.
  • Την προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας και τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό της απομείωσης της αξίας της.
  • Την πρόσβαση των οικονομικών δομών της περιοχής μας σε φυσικό αέριο με χαμηλές τιμές.
  • Την προστασία και την αποκατάσταση των υπαρχόντων υποδομών που διασταυρώνονται με τον αγωγό, αλλά και τη συμβατότητα με τα υπό σχεδιασμό νέα έργα  υποδομής στην περιοχή.
  • Την προστασία των υπέργειων και υπόγειων υδατικών συστημάτων.
  • Την συσχέτιση με τα ενεργειακά κοιτάσματα της περιοχής μας.
  • Τους περιορισμούς που θα επιβληθούν στις επεκτάσεις οικισμών πλησίον των οποίων διέρχεται ο αγωγός.

Την κατάθεση προς εξέταση, με σκοπό την αποφυγή εντοπισθέντων προβλημάτων, συγκεκριμένης εναλλακτικής χάραξης στην όδευση του αγωγού, από το Σύμβολο Όρος, που ακολουθεί κυρίως υφιστάμενες αντιπυρικές ζώνες και διανοιγμένες αγροτικές και δασικές οδούς.

 

Πηγή: kavalapress.gr

RELATED ARTICLES