Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΑνακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Βροχή οι αιτήσεις για την αλλαγή

Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Βροχή οι αιτήσεις για την αλλαγή

 

Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση θερμοσίφωνα για πρώτη ή δεύτερη κατοικία, το οποίο χωρίζει τους δικαιούχους σε τρεις κατηγορίες: με εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται στην πρώτη κατηγορία, από 5.000 έως 10.000 στη δεύτερη και άνω από 10.000 ευρώ στην τρίτη. Η επιδότηση κυμαίνεται από 50% έως 60% και είναι σε συνάρτηση της χωρητικότητας του boiler και της εισοδηματικής κατηγορίας του ωφελούμενου.

Να σημειωθεί ότι για να είναι δυνατή η επιχορήγηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, θα πρέπει αντίστοιχα να πραγματοποιείται απόσυρση προς ανακύκλωση του παλαιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα του ωφελούμενου. Με τη συμμετοχή του, κάθε ωφελούμενος στο πρόγραμμα δηλώνει τη ρητή αποδοχή της υποχρέωσης παράδοσης του παλαιού θερμοσίφωνα στον έμπορο λιανικής, από τον οποίο προμηθεύεται και τον επιχορηγούμενο νέο θερμοσίφωνα.

Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει να είναι άρτιοι, όπως μπορεί να επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο, πριν την απόσυρσή τους. Επίσης πρέπει πριν την αντικατάστασή τους να ήταν τοποθετημένοι στην κατοικία, η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Στο διαδικαστικό κομμάτι, οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο https://allazothermosifona.gov.gr και με τους κωδικούς TAXIS υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά την επιδότηση της δαπάνης αγοράς ενός νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης.

Κάθε ωφελούμενος του οποίου η αίτηση εγκρίνεται, λαμβάνει μία επιταγή (voucher). Ο ωφελούμενος μπορεί να εξαργυρώσει την επιταγή σε προμηθευτή της επιλογής του, μειώνοντας το τελικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει για την αγορά του νέου θερμοσίφωνα. Το ύψος της εξαργύρωσης (επιχορήγησης) δεν μπορεί να υπερβεί αφενός το γινόμενο του ποσοστού ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου επί την τιμής αγοράς και αφετέρου τη μέγιστη ονομαστική αξία της κάθε επιταγής για τη συγκεκριμένη εισοδηματική κατηγορία.

Ο φορέας πιστοποίησης και πληρωμής του προγράμματος καταβάλλει την αξία της επιταγής απευθείας στον προμηθευτή, σε χρόνο που έπεται της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ενώ ο ωφελούμενος το υπόλοιπο ποσό κατά την αγορά της νέας συσκευής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η αντικατάσταση/απόσυρση ενός παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 40 λίτρων, για κάθε νέο ηλιακό θερμοσίφωνα που επιδοτείται και δεν είναι εφικτή η αίτηση σε όσους έχουν ήδη ηλιακό θερμοσίφωνα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι τα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00.

Προϋποθέσεις ένταξης

-Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

-Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

-Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

– Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας των επιλέξιμων ωφελούμενων να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

– Οι δυνητικοί ωφελούμενοι να μην έχουν υποβάλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Κριτήρια κατάταξης

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

-Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.

-Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.

-Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.

-Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

eleftherostypos.gr

RELATED ARTICLES